Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Mokytojams

Geros pamokos modelis
Gera_pamoka_modelis.pdf (262.51KB)
Geros pamokos modelis
Gera_pamoka_modelis.pdf (262.51KB)
Atestacijos programa
Atestacijos programa_1.pdf (531.26KB)
Atestacijos programa
Atestacijos programa_1.pdf (531.26KB)
>Klasės vadovo veiklos planas
Klasės vadovo veiklos programa.docx (37.87KB)
>Klasės vadovo veiklos planas
Klasės vadovo veiklos programa.docx (37.87KB)
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas
2012-05-09-766.pdf (138.25KB)
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas
2012-05-09-766.pdf (138.25KB)
ĮSAK-556 ,,Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
ISAKYMAS_2017-02-13.pdf (113.85KB)
ĮSAK-556 ,,Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
ISAKYMAS_2017-02-13.pdf (113.85KB)
21 a. mokinių gebėjimų ugdymas
gebejimai_schemos.zip (345.39KB)
21 a. mokinių gebėjimų ugdymas
gebejimai_schemos.zip (345.39KB)