Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė metodininkė Rosita Jankauskaitė

Socialinė pedagogė metodininkė Liudmila Bakanovaitė

Veiklos sritys:    

  • Vertina      socialinės pedagoginės pagalbos mokiniams poreikį (kartu su kitais      gimnazijoje dirbančiais specialistais).
  • Dalyvauja      sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių      problemas.
  • Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus      (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių      problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės      pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų      socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais.
  • Inicijuoja       ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su      mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant      vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
  • Bendradarbiauja       su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos       administracija sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas,       ieškant efektyvių pagalbos būdų.Savaitės dienos

Konsultavimo valandos

Savaitės dienos

Konsultavimo valandos

Pirmadienis

8.00 –   12.00 val.

Pirmadienis

8.00 –   12.00 val.

Antradienis

8.00 –   12.00 val.

Antradienis

8.00 –   12.00 val.

Trečiadienis

8.00 –   12.00 val.

Trečiadienis

8.00 –   12.00 val.

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00 val.

Ketvirtadienis

8.00 –   12.00 val.

Penktadienis

8.00 –   12.00 val.

Penktadienis

8.00 –   10.00 val.Gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė

Rosita Jankauskaitė

Gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė

Liudmila Bakanovaitė

123 kab. 

117 kab.