Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Socialinis pedagogas

Gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė

Rosita Jankauskaitė

Gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė

Liudmila Michina

123 kab. 

112 kab.

 

Socialinės veiklos sritys:

 

 

·       Kartu su kitais gimnazijoje dirbančiais specialistais vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniams poreikį.

 

 

·       Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas.

 

 

·       Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

 

 

·       Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais.

 

 

·       Inicijuoja  ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;

 

 

·       Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.

 

 

 Socialinis pedagogas

123 kabinetas


117 kabinetas


Savaitės   diena

Konsultavimo   valandos

Savaitės   diena

Konsultavimo   valandos

Pirmadienis

8.00–12.00 val.

Pirmadienis

8.00–12.00 val.

Antradienis

8.00–12.00 val.

Antradienis

8.00–12.00 val.

Trečiadienis

8.00–12.00 val.

Trečiadienis

8.00–12.00 val.

Ketvirtadienis

8.00–12.00 val.

Ketvirtadienis

8.00–12.00 val.

Penktadienis

8.00–12.00 val.

Penktadienis

8.00–10.00 val.