Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Gargždų Vaivorykštės gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba - aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, jungianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausių gimnazijos veiklos uždavinių sprendimui.

Mokytojai

1. Asta Jonauskienė

2. Vida Mockuvienė

3. Verutė Nekrevičiūtė

4. Nerija Valinčienė – protokoluotoja

5. Giedrius Žemaitis

Mokinių tėvai

1. Lina Vilimienė – Tarybos pirmininkė

2. Asta Sokolovienė – Tarybos pirmininkės pavaduotoja

3. Aurelija Bernotienė

4. Vilija Ivanovienė

5. Dainius Šatkus

Mokiniai

1. Tadas Abartis, IIIc klasė

2. Deimantė Meškytė, Ic klasė

3. Henrikas Sadauskas, If klasė

4. Beatričė Srėbaliūtė, IIf klasė

5. Aistė Vengalytė, IIb klasė