Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Gargždų ,,Vaivorykštės“ Gimnazijos taryba –

 

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, jungianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos uždaviniams spręsti.