Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 
 

Miela gimnazijos bendruomene!

Artėja Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos prezidento rinkimai. Ar jau žinote už ką balsuosite? Informacija Foto galerijoje.

Mokinių prezidentūra

INFORMACIJA GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo apskaita Klaipėdos rajone“.

Mokiniai, lankantys neformaliojo vaikų švietimo (NŠ) užsiėmimus ne mokykloje: Gargždų vaikų muzikos mokykloje, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centre, Gargždų sporto centre, VšĮ ,,Gargždų" futbolas ir kitas neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklas, finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis, turės elektroniniu būdu pateikti savo fotografijas elektroniniam mokinio pažymėjimui. Elektroninis mokinio pažymėjimas – ilgalaikis dokumentas (jo formatas toks kaip ir asmens tapatybės kortelės). Šis pažymėjimas bus naudojamas neformaliojo (NŠ) užsiėmimo lankomumo apskaitai, taip pat jame bus įrašytas maršrutas, kuriuo mokinys vyksta į mokyklą ir iš jos. Ateityje planuojama el. mokinio  pažymėjimą naudoti atsiskaitymui valgyklose ir kitų paslaugų teikimui.

Pastaba: klasių vadovai informuoja savo ugdytinius apie gimnazijos tvarką dėl fotografavimo elektroniniam mokinio pažymėjimui. 

,,Mes norime ne tik žinoti , kaip sudaryta gamta ir kaip vyksta gamtos reiškiniai, bet ir... sužinoti, kodėl gamta yra būtent tokia.” (A. Einšteinas)

2020 m. spalio 15 d. gimnazijos IIa klasės mokiniai Martynas Abramavičius ir Gabija Lūžaitė dalyvavo Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės ir Kretingos rajono Salantų gimnazijų organizuotoje regioninėje gamtos mokslų mokinių tiriamųjų darbų konferencijoje ,,Sužinok daugiau”. Mokiniai savo pranešimą „Bananų žievelių panaudojimo galimybės bioplastiko gamybai“ pristatė sinchroniniu būdu. Gimnazistai planuoja tęsti eksperimentą – rasti konkretų tokio plastiko panaudojimą daigyklos gėlių auginimui. Savo mokiniais didžiuojasi darbo vadovės – Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos chemijos mokytoja Jurgita Gerulskienė ir biologijos mokytoja metodininkė Jolita Višinskienė.

Šiuo metu Lietuvoje vykstantis dešimtasis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų kino festivalis „Nepatogus kinas“ į virtualų seansą pakvietė gimnazistus. Nors iš pirmo žvilgsnio dokumentinio filmo žiūrėjimas gali ir neatrodyti mėgstamiausiu jaunuolių užsiėmimu, tačiau pamatyti filmai „Laiškai naftininkams“ ir „Esmeralda“ paskatino ketvirtokus gimnazistus diskutuoti apie labai svarbias ir įdomias šiandienos problemas: Ar kiekviena šalis turi priimti pabėgėlius? Ar kiekviena šalis savo problemas turi spręsti pati? Ar vieno žmogaus mintis gali sukelti revoliuciją? Laiko pritrūko, tačiau sutarta, kad diskusija bus pratęsta etikos pamokose.  TUC vadovė Ilma Agajan

SKLEIDŽIAM POZITYVĄ!

Šiomis, visiems iššūkių kupinomis, dienomis kviečiame dalintis POZYTYVUMU! Šiais metais jau 10 kartą organizuojama švietimo inovacijų paroda MOKYKLA 2020 kviečia mokyklas, klases, būrelius, mokytojus bei visas švietimo bendruomenes dalintis savo pozityvumo užtaisais ir atsidurti parodos epicentre.

KO MES PRAŠOME?

Sukurkite (galbūt nereikia kurti – jau turite) 2–3 minučių trukmės vaizdo klipą, kuriame muzika, šokiu, judesiais arba kitomis priemonėmis bei talentais priverstumėte žiūrovus nusišypsoti, nustebti ir tiesiog pasidžiaugti, o mes Jūsų kūrinius rodysime ir visą šalį džiuginsime tiesioginių MOKYKLA 2020 transliacijų metu! Vaizdo klipai – tai Jūsų galimybė parodyti savo veiklas mokykloje, savo džiaugsmus ir pasiekimus. DAUGIAU INFORMACIJOS: https://www.parodamokykla.lt/skleidziam-pozityva/

2020-10-08 vyko Vilnius Tech nuotolinio ugdymo platformos „Ateities inžinerija“ projektinių darbų pristatymas - konkursas nuotoliniu būdu. Jame dalyvavo 20 gimnazijos mokinių.

Gimnazistai pristatė 6 projektinius darbus: „Ateities miestas: aplinkos apsauga“, „Ateities miestas: darni gyvenamoji aplinka“, „Filmo kūrimas mobiliuoju įrenginiu“. Džiugu, kad gimnazistų darbai buvo įvertinti nominacijomis „Geriausias dokumentinio žanro filmas“ – „Broliai Telšinskai – partizaninio karo sukūry“ (filmo autorė Charlotte Gedile Girgzdis); „Geriausias kino portretas“ – „Augalai ir žolelės – gamtos dovana žmogui“ (filmo autorė Evelina Katkutė). Gimnazistų darbų vadovė biologijos mokytoja metodininkė Raimonda Kundrotienė ir AI konsultantas lektorius Remigijus Ruokis.

INFORMACIJA GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI 

Dėl dalies ugdymo proceso įgyvendinimo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu 2020 m. spalio 13 d. – spalio 19 d. III klasių mokiniams.

Gimnazijos direktorė Ona Sturonienė

 (36KB)
Tvarkaraštis
TVARKARAŠTIS III klasės.doc (171KB)
Tvarkaraštis
TVARKARAŠTIS III klasės.doc (171KB)

DIENA, SUŠILDANTI PASAULĮ

Visi mes mylime saulę. Dėl jos šilumos gyvename dieną, o naktį stengiamės sukurti daug mažų saulučių – židiniai, laužai, krosnys... Visko ir neišvardinsi. Bet kartais (nors kartą per metus!) reikia ne tik imti šilumą iš pasaulio, bet ir jam duoti. Duoti pasauliui šilumą ne taip jau ir sudėtinga. Mums reikės tik uždegti širdies žvakelę ir eiti ten, kur mažai šviesos. Žengti keletą žingsnių ir padovanoti šitą dieną truputį savo geros ir karštos širdies šilumos. Ryškus pavyzdys žmonių, atiduodančių pasauliui šilumą, – MOKYTOJAI.

Jie uždega save ir eina pas žmones... Dovanoja pasauliui savo šilumą... Ji sugrįš... 

Mieli kolegos, su tarptautine Mokytojų diena!

Tegul sušildo JUS mokinių, kolegų, brangių žmonių šypsenos, težydi gėlėmis paslaptingas Mokytojo kelias. Būkite visada

Mylimi,

Objektyvūs,

Kūrybingi,

Ypatingi,

Talentingi,

Optimistiški,

Jautrūs,

Atviri,

Išmintingi.

Šaunios šventės! 

Gimnazistai džiaugiasi partneryste su įmone UAB ,,Mars Lietuva“

Siekdama veiksmingai ir kryptingai įgyvendinti inžinerinio ugdymo strategiją, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su įmone UAB „Mars Lietuva“ ir įsipareigojo ne tik vykdyti bendras veiklas, organizuoti paskaitas, suteikti mokomosios praktikos vietas, bet ir įgyvendinti projektus.

Gimnazijos mokiniai bandys pritaikyti jau turimas žinias, semsis patirties iš specialistų, galės naudotis įmonės įranga, materialiais ištekliais, reikalingais atlikti projektinius darbus įmonėje ar virtualioje erdvėje. Buvo suburta keturiolikos gimnazistų, besimokančių  vienuoliktoje klasėje, grupė. Mokiniai vykdys projektą ,,Išmanūs namai“, kuriame galės pagilinti fizikos žinias. Rugsėjo 29 dieną įvyko pirmas virtualus gimnazijos mokinių susitikimas su UAB „Mars Lietuva“ darbuotojais. Aptartas planas, kaip bus vykdomas projektinis darbas. Mokiniams skirti namų darbai. Kitas susitikimas įvyks po mėnesio.

Džiaugiuosi, kad mokinių bendradarbiavimas su įmonės specialistais Žilvinu ir Andrejumi padės mokiniams gilintis, tyrinėti, ieškoti bei atrasti.

Biologijos mokytoja metodininkė Raimonda Kundrotienė 

Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Tą dieną 1943 m. buvo likviduotas Vilniaus getas. Gorzd, Memel, Shvekshne – tai jidiš kalba parašyti mūsų rajono vietovių, kuriose gausiai gyveno žydai, pavadinimai. 1941 m. birželio 22 d. nacių Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą. Lietuvoje prasidėjo dar nematytas visuotinis žydų išžudymas. A operatyvinės grupės vadovo Franz Walter Stahlecker įsakymu naciai Gargžduose birželio 24 d. įvykdė pirmąjį masinį žydų sušaudymą, kuriame žuvo 201 žmogus. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras pakvietė mokinius paminėti Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną pilietine iniciatyva „Atminties kelias“. Tikimės, kad istorijos mokytojos I. Jančauskienės įtaigus pasakojimas, skaityklos vedėjos D. Žurkauskienės asmeninės tragiškos šeimos istorijos liudijimas, padėti akmenys su žmonių vardais žydų holokausto vietoje primins, jog nužudyti žmonės buvo ne skaičius, bet žmonės su vardais ir asmeninėmis istorijomis – Lietuvos žydai gyveno čia, vaikščiojo tomis pačiomis gatvėmis, svajojo, puoselėjo savitas tradicijas ir kultūrą.  

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro vadovė

Ilma Agajan 

Kasmet tradiciškai „Vaivorykštės“ gimnazijoje minima Europos kalbų diena. Kalbų mokytojai organizuoja mokiniams įvairias veiklas, kad dar labiau juos paskatintų suprasti ir savos, ir užsienio kalbos sistemą, lavintų įgūdžius reikšti mintis, kurti tekstus žodžiu ir raštu taisyklinga, aiškia bei turininga kalba, atrastų Europos kalbų kūrybines galias.

Šiais mokslo metais I–II klasių mokiniai ieškojo įvairių frazeologizmų ir juos iliustravo skirtingomis meninės raiškos priemonėmis. Gimnazistų darbai papuošė mokyklos viešąsias erdves, atkreipė dėmesį į kalbos turtingumą. Pertraukų metu įvairiomis kalbomis skambėjusios dainos džiugino ,,Vaivorykštės“ bendruomenę.  Rugsėjo 24 d. III klasių mokiniai dalyvavo protų kovose „Kalba – langas į pasaulį“. Dėl susidariusios pandeminės situacijos žaidimas vyko pasitelkiant išmaniąsias technologijas ir virtualias programėles: savo žinias, įgūdžius ir gebėjimus, naudodamiesi ,,Kahoot“  programa, gimnazistai išbandė atsakydami į klausimus, kuriuos paruošė ,,Vaivorykštės“ lietuvių, anglų ir rusų kalbų mokytojai. Teisingiausiai į klausimus atsakiusios trys komandos buvo apdovanotos gimnazijos direktorės įsteigtais prizais. Šių laikų pasaulyje, kuris yra beveik be sienų, gebėjimas kalbėti daugiau negu viena kalba yra jau ne privalumas, bet būtinybė. Tuo puikiai galėjo įsitikinti renginio dalyviai. Na, o mes, ugdomųjų veiklų organizatorės, darsyk pasitikrinome, jog tarpdalykinė integracija yra paveikus būdas sudominti mokinius mokomąja medžiaga bei pasiekti geresnių ugdymo(si) rezultatų. Austrų filosofas Liudvigas Vitgenšteinas yra pasakęs: „Mano kalbos ribos žymi mano visatos ribas“ (angl. „The limits of my language means the limits of my world“). Mokydamiesi kalbų, tobulėsime, pažinsime pasaulį – plėsime savo galimybių ribas.

„Vaivorykštės“ gimnazijos anglų kalbos mokytojos metodininkės

Inga Ulonienė ir Violeta Jurjonienė 

Dėl ugdymo proceso organizavimo Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijoje 

Atsakydami į tėvų paklausimą dėl ugdymo proceso organizavimo Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijoje, informuojame, jog nuo šio rudens ugdymo procesą planuojame vykdyti įvairiais mokymosi organizavimo būdais. Mokyklos, įgyvendindamos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, gali vadovautis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų pakeitimais ir priimti sprendimą dėl mokinių, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymo (iki 30 proc.) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Gimnazija, vadovaudamasi gimnazijos 2020–2021 m. m. ugdymo planu, nuo 2020 m. rugsėjo 28 d. planuoja išbandyti mišrųjį ugdymo proceso organizavimo būdą, t. y. kasdienį mokymąsi derinti su nuotoliniu. Rugsėjo 28 – spalio 2 d. nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu mokysis gimnazijos III klasių, spalio 5–9 d. –  II klasių mokiniai.

 2020 m. rugsėjo 25 d. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokytojai, Ib ir If klasių mokiniai, mokinių savivaldos atstovai dalyvauja praktinėje Demo sesijoje „Kaip padėti vaikams išsikelti savo mokymosi tikslus“ (lektorė Giedrė Lečickienė, Vilniaus licėjaus mokinė Saulė Lečickytė). Kiti I–IV klasių mokiniai rugsėjo 25 d. mokysis nuotoliniu būdu.

Direktorė Ona Sturonienė 
SVEIKINAME!

Klaipėdos rajono savivaldybė tradiciškai Tarptautinės mokytojų dienos proga pagerbia už profesinę ir veiklą bendruomenei nusipelniusius rajono mokytojus.

Savivaldybės sudaryta komisija nusprendė Klaipėdos rajono Metų mokytojo vardo premijas šiemet skirti dviem puikioms mūsų gimnazijos mokytojoms – matematikos mokytojai metodininkei Daliai Bendikienei ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei Rasai Rusteikienei. 

Nacionalinis Visuomenės Sveikatos centras paskelbė algoritmus, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga. 

Visuomenės sveikatos specialistė Vaida Žlibinienė

Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos I klasių mokiniai netradicinėje pamokoje siejo literatūrą ir gyvenimą

,,Vaiko konstitucija“, parengta vadovaujantis Vaiko teisių konvencija (priimta Jungtinių tautų Generalinėje Asamblėjoje 1989 m. lapkričio 20 d.), prisideda prie to, kad kiekvienas Lietuvos vaikas džiaugtųsi vaikyste ir augtų sveikas, saugus, laimingas ir atsakingas. Tikriausiai kiekvienas taip norėtume... Tačiau ne visada taip yra. Ir tas ,,ne visada“ skausmingas iki sielos gelmių ne tik tėvams, globėjams, vaikų mokytojams, bet labiausiai – vaikams. 

Skaitykite plačiau
Netradicinė pamoka.docx (16.4KB)
Skaitykite plačiau
Netradicinė pamoka.docx (16.4KB)
KANDIDATAI BRANDOS EGZAMINUS RINKSIS IKI LAPKRIČIO 24 DIENOS
BE.docx (13.54KB)
KANDIDATAI BRANDOS EGZAMINUS RINKSIS IKI LAPKRIČIO 24 DIENOS
BE.docx (13.54KB)
Pamokų laikas.pdf (206.38KB)
Pamokų laikas.pdf (206.38KB)
Mokinių pavėžėjimo grafikas
Maršrutai.pdf (74.61KB)
Mokinių pavėžėjimo grafikas
Maršrutai.pdf (74.61KB)


AKTUALI INFORMACIJA DĖL DARBO ORGNIZAVIMO COVID 19 LIGOS ATVEJU


Mokyklinė uniforma – mokyklos vizitinė kortelė

Mokyklinę uniformą rinktis verta, nes tai:

·      vienija bendruomenę; vilkint vienodus drabužius išnyksta etniniai, lyčių, finansinės padėties ir kitokie skirtumai;

·      formuoja teigiamą mokyklos įvaizdį; teigiamą įspūdį kuria ir patys mokiniai, vilkintys uniformas mokykloje bei už jos ribų;

·      padeda puoselėti vertybes; vienodos mokyklinės uniformos skatina susikaupti, susikoncentruoti į atliekamas užduotis. Atsakomybė, darbštumas, pagarba, sąžiningumas, išsilavinimas, tolerancija ir kitos dorybės tokioje aplinkoje formuojamos lengviau;

·      padeda sutaupyti; sprendimas įsigyti uniformą yra ekonomiškas, praktiškas.

·      mokiniai, vilkintys šiuolaikiškas uniformas, atrodo tvarkingai ir jaučiasi patogiai.

Apie gimnazijos apsisprendimą nuo rugsėjo 1 d. vilkėti mokyklinę uniformą skaitykite plačiau ...
Mokyklinė uniforma (1).doc (40.5KB)
Apie gimnazijos apsisprendimą nuo rugsėjo 1 d. vilkėti mokyklinę uniformą skaitykite plačiau ...
Mokyklinė uniforma (1).doc (40.5KB)

PASIDŽIAUKIME!

„Eidenis Kasperavičius ir Lukas Rimkus, abiturientai iš Gargždų, gavo po keturis šimtukus. Tokius įvertinimus jie į savo kraitį susikrovė iš matematikos, fizikos, informacinių technologijų ir anglų kalbos egzaminų. Gargždiškiai tikri: jų „Vaivorykštės“ gimnazijoje dirba mokytojai, gebantys išugdyti daug pasiekiančius mokinius. Jiedu dėkingi ne tik pedagogams, bet ir savo tėvams, kurie paskatino mokytis, bet nespaudė prie knygų taip, kad tai taptų atgrasu“,– rašo LRT.lt korespondentė Aida Murauskaitė straipsnyje „Gargždiškiai vaikinai įrodė, kad gerų mokytojų ir mokinių yra visur, ne tik Vilniuje“. 

Straipsnį skaitykite:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lrt.lt%2Fnaujienos%2Flietuvoje%2F2%2F1214498%2Fgargzdiskiai-vaikinai-irode-kad-geru-mokytoju-ir-mokiniu-yra-visur-ne-tik-vilniuje%3Ffbclid%3DIwAR08AJ3sH2JivRIPq-EarzbUS_WwWi99x-DLIudmUL5Eoa4f3S02SpWqw6E&h=AT3n_JizJvRopq6xEcxRMlxd1zMn15d8-aUaOdusn1C4GnP1SeUiGlRfBtXjThunSVoIdhzD1rzozgMNBQCDIAo_L9ScGuqDi6NtBEFHBuLNtnq76LW8kBorfKT2SCWmo-06843Mm2eByR8

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos ISK informacija

Naujos profesinio mokymosi galimybės

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, didindama profesinio mokymo prieinamumą ir lankstumą, nuo kitų mokslo metų sudarys galimybes gimnazijos I–IV klasių mokiniams mokytis pagal profesinio mokymo modulius. Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Mokymosi pagal pasirinktą modulį (110 val.) grafikas derinamas su profesine mokykla. Priėmimas į profesinio mokymo programas ir atskirus modulius vykdomas per LAMA BPO nuo gegužės 20 dienos. Pageidaujantys išsamesnės informacijos gali rašyti UK koordinatorei Barborai Dotienei e-dienyno sistemoje TAMO. Skaitykite plačiau: 

 

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/ministerija-kviecia-mokinius-isbandyti-profesija-jau-mokyklos-suole-