Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Dokumentai

Veiklos planas
Veiklos planas.pdf (8.87MB)
Veiklos planas
Veiklos planas.pdf (8.87MB)
Gimnazijos nuostatai
Vaivorykstes_gimnazijos_nuostatai.pdf (206.82KB)
Gimnazijos nuostatai
Vaivorykstes_gimnazijos_nuostatai.pdf (206.82KB)
Darbo tvarkos taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės.pdf (10.13MB)
Darbo tvarkos taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės.pdf (10.13MB)
Asmens duomenų apsaugos taisyklės
ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS.docx (49.58KB)
Asmens duomenų apsaugos taisyklės
ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS.docx (49.58KB)
Strateginis planas
Strateginis_planas.pdf (413KB)
Strateginis planas
Strateginis_planas.pdf (413KB)
Elektroninio dienyno nuostatai
Elektr. dienyno nuostatai.pdf (3.16MB)
Elektroninio dienyno nuostatai
Elektr. dienyno nuostatai.pdf (3.16MB)
Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas_2018.pdf (1.76MB)
Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas_2018.pdf (1.76MB)
Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Klaipedos rajono savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklu mokiniu pamoku ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprasas.pdf (1.16MB)
Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Klaipedos rajono savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklu mokiniu pamoku ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprasas.pdf (1.16MB)

Tvarkos aprašai

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

Dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tv. aprašas.pdf (3.32MB)
Dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tv. aprašas.pdf (3.32MB)
Dėl mokinių, turinčių nepatenkinamus metinius pažymius, ugdymo organizavimo ir informavimo
UGDYMO ORGANIZAVIMAS.pdf (127.23KB)
Dėl mokinių, turinčių nepatenkinamus metinius pažymius, ugdymo organizavimo ir informavimo
UGDYMO ORGANIZAVIMAS.pdf (127.23KB)
Dėl mokymosi pagalbos mokiniui, jei jis dėl ligos nelankė mokyklos, teikimo
MOKYMOSI_PAGALBOS_MOKINIUI.pdf (139.04KB)
Dėl mokymosi pagalbos mokiniui, jei jis dėl ligos nelankė mokyklos, teikimo
MOKYMOSI_PAGALBOS_MOKINIUI.pdf (139.04KB)
Dėl pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos
Dėl lankomumo apskaitos ir prevencijos.pdf (2.27MB)
Dėl pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos
Dėl lankomumo apskaitos ir prevencijos.pdf (2.27MB)
Dėl individualios mokinių pažangos stebėjimo ir fiksavimo
pazangos_stebejimas_fiksavimas.pdf (248.49KB)
Dėl individualios mokinių pažangos stebėjimo ir fiksavimo
pazangos_stebejimas_fiksavimas.pdf (248.49KB)
Dėl dalykų, kursų keitimo
dalyko_keitimo_tvarkos_ap.pdf (199.65KB)
Dėl dalykų, kursų keitimo
dalyko_keitimo_tvarkos_ap.pdf (199.65KB)
Dėl mokinių priėmimo, išvykimo, klasių komplektavimo, kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos kartojimo
Priėm. tv. aprašas 03-08.pdf (993.3KB)
Dėl mokinių priėmimo, išvykimo, klasių komplektavimo, kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos kartojimo
Priėm. tv. aprašas 03-08.pdf (993.3KB)
PAGALBA MOKINIUI 
Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo
VGK sudarymas ir darbo organizavimas (1).pdf (3.07MB)
Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo
VGK sudarymas ir darbo organizavimas (1).pdf (3.07MB)
Dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų
Dėl Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvirtinimo
V1-200.pdf (1.28MB)
Dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų
Dėl Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvirtinimo
V1-200.pdf (1.28MB)
Dėl pagalbos mokiniui teikimo
Pagalba mokiniui.pdf (1.4MB)
Dėl pagalbos mokiniui teikimo
Pagalba mokiniui.pdf (1.4MB)
Dėl socialinės - pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo
264.pdf (931.2KB)
Dėl socialinės - pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo
264.pdf (931.2KB)
Dėl krizių valdymo
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2018.pdf (3.53MB)
Dėl krizių valdymo
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2018.pdf (3.53MB)

 SVEIKATA

Dėl veiksmų įtarus mokinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas
V1-180.pdf (1.06MB)
Dėl veiksmų įtarus mokinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas
V1-180.pdf (1.06MB)
Dėl asmens higienos
Dėl asmens higienos.pdf (4.11MB)
Dėl asmens higienos
Dėl asmens higienos.pdf (4.11MB)
Dėl darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ir potyrus traumą
Dėl darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ir patyrus traumą.pdf (4.11MB)
Dėl darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ir potyrus traumą
Dėl darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ir patyrus traumą.pdf (4.11MB)
Dėl pirmosios pagalbos organizavimo
Dėl pirmosios pagalbos organizavimo.pdf (4.11MB)
Dėl pirmosios pagalbos organizavimo
Dėl pirmosios pagalbos organizavimo.pdf (4.11MB)
Dėl vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis
Dėl vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.pdf (4.11MB)
Dėl vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis
Dėl vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.pdf (4.11MB)


KITOS TVARKOS

Dėl gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo
ISIVERTINIMO_TVARKOS_APRASAS.pdf (110.99KB)
Dėl gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo
ISIVERTINIMO_TVARKOS_APRASAS.pdf (110.99KB)
Dėl apmokėjimo už pavadavimą
mokytoju_pavadavimas.pdf (92.27KB)
Dėl apmokėjimo už pavadavimą
mokytoju_pavadavimas.pdf (92.27KB)
Dėl ugdomosios veiklos stebėsenos
DĖL UGDOMOSIOS STEBĖSENOS.docx (39.76KB)
Dėl ugdomosios veiklos stebėsenos
DĖL UGDOMOSIOS STEBĖSENOS.docx (39.76KB)
Dėl budėjimo
Budėjimo tvarkos aprašas.pdf (1.02MB)
Dėl budėjimo
Budėjimo tvarkos aprašas.pdf (1.02MB)
Dėl viešųjų pirkimų organizavimo
VF1-201.pdf (6.59MB)
Dėl viešųjų pirkimų organizavimo
VF1-201.pdf (6.59MB)
Dėl paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo
Paramos gavimo ir panaud. tv. aprašas 2017 m..pdf (2.8MB)
Dėl paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo
Paramos gavimo ir panaud. tv. aprašas 2017 m..pdf (2.8MB)
Dėl mokytojų ir mokinių skatinimo
skatinimo_tvarkos_aprasas.pdf (130.92KB)
Dėl mokytojų ir mokinių skatinimo
skatinimo_tvarkos_aprasas.pdf (130.92KB)
Dėl socialinės veiklos organizavimo
V1-278.pdf (1.28MB)
Dėl socialinės veiklos organizavimo
V1-278.pdf (1.28MB)