Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

2% parama

Mieli tėveliai, (globėjai / rūpintojai), mokytojai, darbuotojai – visi geros valios žmonės!

Nuoširdžiai dėkojame Jums, kad kiekvienais metais pagal galimybes remiate gimnaziją, skirdami iki 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Materialinė bei kitokia parama mokyklai labai reikalinga.

Jūsų dėka mokykla tampa saugesne, patrauklesne, labiau atitinkančia mūsų visų lūkesčius.

Irena Pintverytė

  Gargždų „Vaivorykštės gimnazijos direktorė

       

GPM 2% fondo lėšų surinkimo ir paskirstymo tvarka

2016 m. sausio 26 d. įvyko gimnazijos tarybos posėdis Nr.V-1, kuriame buvo priimta GPM 2% fondo lėšų surinkimo ir paskirstymo tvarka.

1. Įsteigti lėšų surinkimo fondą 2016 m.

2. 20% visų surinktų lėšų skirti priziniam fondui.

3. Prizinio fondo lėšų skirstymą pavesti gimnazijos tarybai.

4. Deklaracijų rinkimo tvarka:

4.1. Deklaruojantieji 2% GPM internetu VMI patvirtintą deklaraciją atspausdina ir atneša klasės vadovui (-ei).

4.2. Deklaruojantieji ne internetu iš VMI internetinio puslapio www.vmi.lt atsispausdina deklaraciją (tinka tik originalas) ir ją užpildo tik vienu rašikliu (kitaip deklaracija bus nepatvirtinta).

4.3. Užpildytą deklaraciją mokinys atneša klasės vadovui (-ei), kuris (-i) perduoda ją gimnazijos buhalterei

Pildymo formą FR512 galite parsisiųti paspaudę šią nuorodą (Spauskite čia)   

Išrašas iš Gargždų „Vaivorykštės“ Gimnazijos tarybos posėdžio protokolo (Nr. V-1 2017-01-17)


Išrašas iš Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos tarybos posėdžio Nr. V-1, vykusio 2018-01-23, protokolo:

SVARSTYTA. Lėšų, gautų iš 2% gyventojų pajamų mokesčio, panaudojimas.

NUTARTA:

1. Tęsti 2% GMP lėšų surinkimo fondo veiklą, įtraukiant kuo daugiau gimnazijos mokinių ir jų tėvų.

2. Paskirti prizinio fondo lėšas (674 Eur) IIIf klasei (klasės vadovas Giedrius Žemaitis, surinktos 29 deklaracijos).

3. Esamus 6208.84 Eur (3510 Eur likutis iš 2016 m.) kaupti ir panaudoti iškilus nenumatytiems atvejams, įvairioms gimnazijos reikmėms.