Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

 Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija skelbia atranką laisvai dorinio ugdymo (etikos) mokytojo (0,15 et.) vietai užimti

 

1. Visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas – Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija, kodas 191788821, Vingio g. 6,  LT-96140 Gargždai, tel.: (8-46) 453964, el. paštas info@vaivorykstesgimnazija.lt.

2. Darbo funkcijos atlikimo vieta – Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija.

3. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Nustatomas bandomasis laikotarpis (trys mėnesiai).

4. Darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis) – Dorinio ugdymo (etikos) mokytojo pareigybė yra 3-iosios pareigybės grupė: specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.

5. Darbo pradžia – 2020 m. rugsėjo  18 d.

6. Kasmetinių atostogų trukmė – 40 d. d.

8. Įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva pagal Lietuvos darbo kodekso reikalavimus.

9. Darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka – nustatomas pagal galiojančius įstatymus, mokamas 1–2 kartus per mėnesį (pagal pageidavimą), atlyginimas – iki 10 mėn. dienos, avansas – iki 24 mėnesio dienos.

10. Nustatyta darbuotojo darbo savaitės trukmė – 3  val.

Privalumai – kuo aukštesnė kvalifikacinė kategorija (vyresnysis mokytojas, mokytojas metodininkas, mokytojas ekspertas), pedagoginio darbo patirtis mokant I(9)–IV(12)  klasių mokinius.

 

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Leidimą dėstyti katalikų tikybą.

Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, registruotu laišku (Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija, Vingio g. 6, LT-96140 Gargždai) arba elektroniniu paštu (info@vaivorykstesgimnazija.lt).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami darbo dienomis (7.30–16 val.) iki 2020 m. rugsėjo 16 d. 17 val.

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui, kuris planuojamas 2020 m. rugsėjo 17 d. 15 val.

 

Gimnazijos direktorė                                                                                                      Ona Sturonienė 


 Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija skelbia atranką laisvai dorinio ugdymo (tikybos) mokytojo (0,12 et.) vietai užimti

1. Visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas – Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija, kodas 191788821, Vingio g. 6,  LT-96140 Gargždai, tel.: (8-46) 453964, el. paštas info@vaivorykstesgimnazija.lt

2. Darbo funkcijos atlikimo vieta – Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija.

3. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Nustatomas bandomasis laikotarpis (trys mėnesiai).

4. Darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis) – Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojo pareigybė yra 3-iosios pareigybės grupė: specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.

5. Darbo pradžia – 2020 m. rugsėjo  11 d.

6. Kasmetinių atostogų trukmė – 40 d. d.

8. Įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva pagal Lietuvos darbo kodekso reikalavimus.

9. Darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka – nustatomas pagal galiojančius įstatymus, mokamas 1–2 kartus per mėnesį (pagal pageidavimą), atlyginimas – iki 10 mėn. dienos, avansas – iki 24 mėnesio dienos.

10. Nustatyta darbuotojo darbo savaitės trukmė – 3  val.

Privalumai – papildoma SEU mokytojo pareigybė (0,12 et.); kuo aukštesnė kvalifikacinė kategorija (vyresnysis mokytojas, mokytojas metodininkas, mokytojas ekspertas), pedagoginio darbo patirtis mokant I(9)–IV(12)  klasių mokinius.

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Leidimą dėstyti katalikų tikybą.

Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, registruotu laišku (Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija, Vingio g. 6, LT-96140 Gargždai) arba elektroniniu paštu (info@vaivorykstesgimnazija.lt).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami darbo dienomis (7.30–16 val.) iki 2020 m. rugsėjo 9 d. 17 val.

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui, kuris planuojamas 2020 m. rugsėjo 10 d. 15 val.

Gimnazijos direktorė                                                                                                      Ona Sturonienė