Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

 

 

Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija skelbia konkursą laisvai informacinių technologijų mokytojo (0,36 et.) vietai užimti

1. Visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas – Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija, kodas 191788821, Vingio g. 6,  LT-96140 Gargždai, tel.: (8-46) 453964, el. paštas info@vaivorykstesgimnazija.lt.

2. Darbo funkcijos atlikimo vieta – Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija.

3. Darbo sutarties rūšis – terminuota. Nustatomas bandomasis laikotarpis (trys mėnesiai).

4. Darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis) – Informacinių technologijų mokytojo pareigybė yra 3-iosios pareigybės grupė: specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.

5. Darbo pradžia – 2020 m. sausio 16 d.

6. Numatoma darbo pabaiga – informacinių technologijų ir matematikos mokytojos vaiko  priežiūros atostogų pabaiga.

7. Kasmetinių atostogų trukmė – 40 d. d.

8. Įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva pagal Lietuvos darbo kodekso reikalavimus.

9. Darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka – nustatomas pagal galiojančius įstatymus, mokamas 1–2 kartus per mėnesį (pagal pageidavimą), atlyginimas – iki 10 mėn. dienos, avansas – iki 24 mėnesio dienos.

10. Nustatyta darbuotojo darbo savaitės trukmė – 12 val.

Privalumai – papildoma matematikos mokytojo pareigybė (0,76 et.); kuo aukštesnė kvalifikacinė kategorija (vyresnysis mokytojas, mokytojas metodininkas, mokytojas ekspertas), pedagoginio darbo patirtis mokant I(9)–II(10) klasių mokinius.

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.

4. Gyvenimo aprašymą.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, registruotu laišku (Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija, Vingio g. 6, LT-96140 Gargždai) arba elektroniniu paštu (info@vaivorykstesgimnazija.lt).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui

Dokumentai priimami darbo dienomis (7.30–16 val.) iki 2020 m. sausio 13 d. 17 val.

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbio, kuris planuojamas 2020 m. sausio 14 d. 11 val.

 

Gimnazijos direktorė                                                                                                      Ona Sturonienė