Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija  skelbia konkursą laisvai

chemijos mokytojo vietai užimti 2019 - 2020 m.

 

 

  1. Visas      darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas – Gargždų      ,,Vaivorykštės“ gimnazija, kodas 191788821, Vingio g. 6, LT-96140 Gargždai, tel.      : (8-46) 453964, el.      paštas info@vaivorykstesgimnazija.lt.
  2. Darbo      funkcijos atlikimo vieta – Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija.
  3. Darbo      sutarties rūšis – neterminuota. Nustatomas bandomasis laikotarpis      (trys mėnesiai).
  4. Darbo      funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų,      profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos      hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis) – Chemijos      mokytojo pareigybė yra 3-iosios pareigybės grupė: specialistai, kurių      pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms      pareigoms eiti.
  5. Darbo      pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.
  6. Numatoma      darbo pabaiga (terminuotos darbo sutarties atveju) – nenumatyta.
  7. Kasmetinių      atostogų trukmė – 40 d.d.
  8. Įspėjimo      terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo      iniciatyva pagal Lietuvos darbo kodekso reikalavimus.
  9. Darbo      užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai      ir tvarka – nustatomas pagal galiojančius įstatymus, mokamas 1 - 2 kartus      per mėnesį (pagal pageidavimą), atlyginimas - iki 10 mėn. dienos, avansas -      iki 24 mėnesio dienos.
  10. Nustatyta      darbuotojo darbo savaitės trukmė – 12 val.

Privalumas – kuo aukštesnė kvalifikacinė kategorija (vyresnysis mokytojas, mokytojas metodininkas, mokytojas ekspertas), pedagoginio darbo patirtis mokant I (9) – IV (12) klasių mokinius.

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. Gyvenimo aprašymą.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, registruotu laišku (Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija, Vingio g. 6, LT-96140 Gargždai) arba elektroniniu paštu (info@vaivorykstesgimnazija.lt).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui. 

Dokumentai priimami darbo dienomis (7.30 – 16.00 val.) iki rugpjūčio 23 dienos 16.00 val.

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbio, kuris planuojamas rugpjūčio 26 d. 11 val.

 

Gimnazijos direktorė                                                                                                                                                                    Ona Sturonienė