Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Gimnazijos vizija

Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos vizija – pilietiška, atvira visuomenei, šiltus ir pagarbius santykius propaguojanti bendruomenė, aukštus akademinius rodiklius turinti institucija.

Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos misija – ugdyti dorus, kūrybingus ir kritiškai mąstančius Lietuvos piliečius.

Vertybės – pilietiškumas, tautinė savimonė, dora, atsakingumas, kūrybiškumas, poreikis saviugdai.