Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

COMENIUS Projektas

Šiais mokslo metais anglų kalbos mokytojos metodininkės Astos Jonauskienės iniciatyva ,,Vaivorykštės“ gimazijoje pradėtas vykdyti dvejus metus truksiantis Comenius daugiašalių mokyklų partnerystės projektas ,,EUROPOS KALEIDOSKOPAS – Mažieji žurnalistai Europoje“ pagal mokymosi visą gyvenimą programą. Projektą vykdo septynių mokyklų (Lietuvos, Lenkijos, Turkijos, Rumunijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos) komandos, į veiklą įtraukdamos visą mokymosi įstaigos bendruomenę bei dalį miesto gyventojų. Projektas ,,EUROPOS KALEIDOSKOPAS – Mažieji žurnalistai Europoje“ – tai galimybė visiems dalyviams susipažinti ir suvokti Europos kultūrų turtingumą, gerinti skirtingų etninių grupių tarpusavio bendravimą, remti tarptautinių mokyklų bendradarbiavimą ir, be abejo, tobulinti gebėjimą bendrauti užsienio kalba. Taikydami teorines žinias, atlikdami įvairius kūrybinius darbus, projekto dalyviai kurs kultūros ir pilietinių temų žurnalistinį kaleidoskopą, dalinsis sukaupta informacija – garsins ,,Vaivorykštės“ gimnazijos, Gargždų, Lietuvos vardą.

Comenius projekto laikraštis: Nr.1
gruodis.pdf (1.03MB)
Comenius projekto laikraštis: Nr.1
gruodis.pdf (1.03MB)

 

Projekto pristatymas gimnazijoje
pristatymas-lt.ppt (344.5KB)
Projekto pristatymas gimnazijoje
pristatymas-lt.ppt (344.5KB)Gimnazistų tautinių kostiumų piešinių paroda
paroda.pdf (284.39KB)
Gimnazistų tautinių kostiumų piešinių paroda
paroda.pdf (284.39KB)

 

Mokinių darbai puošiantys gimnaziją
KNYGUTE.pdf (2.93MB)
Mokinių darbai puošiantys gimnaziją
KNYGUTE.pdf (2.93MB)
Simboliai lietuvių liaudies mene. Pristatymas integruotai dailės ir anglų kalbos pamokai projekto partneriams. 2014 kovo 14-29d. vizitas Lietuvoje.
pristatymas-lt.ppt (344.5KB)
Simboliai lietuvių liaudies mene. Pristatymas integruotai dailės ir anglų kalbos pamokai projekto partneriams. 2014 kovo 14-29d. vizitas Lietuvoje.
pristatymas-lt.ppt (344.5KB)
Pristatymas apie projekto veiklą ir darbus per pirmuosius projekto vykdymo metus.
Ši informacija buvo pristatyta tarptautinėje konferencijoje vizito Turkijoje metu 2014 spalio 15 d.
pristatymas_turkijoje.ppt (24.4MB)
Pristatymas apie projekto veiklą ir darbus per pirmuosius projekto vykdymo metus.
Ši informacija buvo pristatyta tarptautinėje konferencijoje vizito Turkijoje metu 2014 spalio 15 d.
pristatymas_turkijoje.ppt (24.4MB)

 

Integruotas projektas su geografija: Europos virtuvė. 2015 - 05 - 19
Pirmokai gimnazistai paruošė stendą apie Europos šalis ir patys pagamino ne tik projekto šalių partnerių, bet ir kitų Europos šalių tradicinių patiekalų. Vertinimo komisija bei gimnazijos bendruomenė ragavo, rinko geriausius, išradingiausius bei skaniausius patiekalus.

 


2015 07 08 Projekto veiklos apibendrinimas: edukacinė ekskursija į Trakus, kur mokėmės kepti tradicinį karaimų patiekalą kibinus, ir Vilnių į L. Ryto laikraščio redakciją ir L.Ryto TV studiją.


2015 05 25 Apklausos rezultatai
apklausos_skaidres.ppt (1.08MB)
2015 05 25 Apklausos rezultatai
apklausos_skaidres.ppt (1.08MB)

Europos kaleidoskopas

 

Kultūrų vaivorykštė nušvito Rumunijoje – Europos kultūrų kaleidoskopas sukasi Lietuvoje
Šiuo visuotinės globalizacijos, kultūrų asimiliacijos laiku svarbu suvokti, kad mes pasauliui esame įdomūs tiek, kiek esame skirtingi ir individualūs. Tarptautiniai projektai suteikia galimybę propaguoti savo tapatybę, atskleisti kultūrų skirtumus, iš naujo suvokti ir pamilti savo tautos tradicijas, muziką ar šokį.
„Vaivorykštės“ gimnazijoje vykdomas Comenius programos daugiašalės mokyklų partnerystės projektas „EUROPOS KALEIDOSKOPAS. Mažieji žurnalistai Europoje“ kaip tik ir skatina domėtis, gilintis ne tik į kitų tautų, bet pirmiausia į savo tautos istoriją, tradicijas bei kultūrą, nes bendraujant su kitataučiais visada kyla klausimų tiek apie šalies žymius žmones ar nacionalinę virtuvę, tiek ir apie istorijos vingius ar tradicijas.
Gimnazijos atstovai lapkričio 19–23 dienomis vyko į vieną iš 7 šalių partnerių mokyklą Rumunijos sostinėje Bukarešte. Projekto dalyviai ne tik susipažino su Nicolae Titulescu gimnazija, bet ir gėrėjosi įspūdingo grožio Karpatų kalnais, aplankė garsiąsias Peleš bei Bran (Drakulos) pilis, susipažino su šalies sostinės architektūra. Projekto dalyviai iš Turkijos, Lenkijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos bei Lietuvos pristatė savo šalis, miestus, iš kurių atvyko, bei savo mokyklas. Mokiniams bei mokytojams buvo įdomu stebėti skirtingų šalių mokyklų prisistatymus, palyginti įvairias ugdymo institucijas.
Kiekviena šalis partnerė į šį susitikimą atsivežė mokyklose sukurtus projekto logotipus. Malonu, kad mūsų gimnazijos mokinės Vaivos Pučėtaitės logotipas pripažintas geriausiu ir tapo viso projekto logotipu. Dabar visos šalys partnerės gilinsis ir rinks informaciją apie savo šalių kultūrą, tradicines žiemos šventes, tautinio kostiumo raštus, liaudies meną, šokius bei tradicinius valgius, patys dalyvaus šventėse, lankys muziejus, leis laikraštį gimtosiomis ir anglų kalbomis. Tokiu patraukliu būdu mokiniai susipažins ir su savo šalies, ir su visų šalių partnerių kultūra, išmoks tų šalių žodžių, gebės tolerantiškai žvelgti į kultūrų skirtybes.
„Vaivorykštės“ gimnazijoje besisukantis Europos kultūrų kaleidoskopas į savo veiklą įtraukia vis daugiau mokinių, mokytojų, suteikia galimybę įvairesnei popamokinei veiklai bei ugdymo turinio integracijai, skatina kultūrinį pažinimą.
Gyvenant daugiatautėje Europoje labai svarbu ugdyti pagarbą savo tautai, jos tradicijoms bei skiepyti toleranciją kitų šalių žmonėms, jų kultūrai.
Asta Jonauskienė
Projekto koordinatorė

 

Projektas „Moksleivių profesijų medis“

Visus 2013/2014 mokslo metus „Vaivorykštės“ gimnazijoje vyko tarptautinės eTwinning programos projektas „Moksleivių profesijų medis“. Jame dalyvavo I-ų ir II-tų gimnazijos klasių moksleiviai. Prie projekto prisijungė anglų kalbos mokytoja Inga Ulonienė A tree of professionsIV forms, informacinių technologijų mokytojos Regina Šukienė ir Neringa Zaveckaitė.

Projektas „Moksleivių profesijų medis“ patvirtintas tarptautinės eTwinning programos Centrinės paramos tarnybos Briuselyje bei Nacionalinių tarnybų Lietuvoje ir Bulgarijoje. Vyko bendravimas ir keitimąsis informacija tarp Europos mokyklų. Dalyvavo 52 partneriai iš 7 šalių (Armėnijos, Ukrainos, Bulgarijos, Rumunijos, Turkijos, Lenkijos ir Lietuvos). Registruoti 356 mokiniai ir 52 mokytojai. Projekto dalyviai turėjo galimybę pasidalinti ir pateikti savo rezultatus tarptautinės bendruomenės BLOG’e: projektodarbai .

Projekto erdvėje bendravome lietuvių, anglų, rusų ir kitomis partnerių kalbomis. Dalyvaujančių mokinių amžius nuo 3 iki 19 metų. Yra ir suaugusių klasės iš Turkijos, nes profesijos pasirinkimas svarbus visiems.

Projekto tikslai:

· sužinoti mokinių pomėgius, gabumus, interesus;

· pasidalinti su kitomis Europos mokyklomis tarptautinės bendruomenės forume;

· keistis nuomonėmis, informacija, idėjomis;

· gerinti anglų kalbos žinias.

Projekto eigoje skatinama mokinius galvoti apie savo gabumus ir profesijos pasirinkimą.

Veikla:

· medžio kūrimas: I classII class;

· medžio lapo kūrimas (mokinio vieno ryškiausio gabumo ir svajonių profesijos rašymas ant medžio lapo): IaIbIcIdIeIfIgIhII class.

· lapo tvirtinimas prie jau sukurto medžio: I classII class.

Darbo rezultatus talpinome TwinSpace erdvėje. Analizuotas profesijų medis. Išrinktos populiariausios profesijos ir išverstos į anglų kalbą.

Europos mokyklų moksleiviai turėjo galimybę analizuoti save, dirbti komandoje, pagilinti anglų kalbos žinias, bendradarbiauti. Darbo eigoje projektas pasipildė skyreliais: susitikimai, profesijų abėcėlė Mano svajoniu profesija, bei ketinamas tęsti ir kitais mokslo metais.

Kartais, iš pirmo žvilgsnio kuklus sumanymas, duoda nepaprastą rezultatą: tai įvyksta klasės ar mokyklos lygmenyje.

Projekto darbus, galite pamatyti čia.

Raminta Birgėlienė, projekto koordinatorė

Jaunųjų žurnalistų praktika Italijoje

Gruodžio pabaigoje 4 Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazijos mokiniai (Kuprelytė Gerda II kl., Pakamorė Ignas IV kl., Šeškaitė Areta II kl. ir Valteras Paulius II kl.), lydimi anglų kalbos mokytojos, projekto koordinatorės Astos Jonauskienės bei mokyklos direktorės Irenos Pintverytės, dalyvavo jau antrus metus vykstančiame tarptautiniame bendravimo projekte ,,Europos kaleidoskopas. Mažieji žurnalistai Europoje". Šį kartą su 7 šalių partnerių (Ispanijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rumunijos, Italijos bei Turkijos) dalyviais programą vykdėme Italijoje, Corigliano Calabro miestelyje. Pagrindinis šio projekto tikslas - tai siekimas skatinti bendrauti su kuo daugiau bendraminčių iš įvairių Europos šalių, mokytis vieniems iš kitų žurnalistinių gudrybių bei tobulinti bendruosius įgūdžius, pristatyti savo šalies išskirtinumą bei susipažinti su projekto partnerių šalių kultūra.

Pirmąją dieną įspūdingoje miestelio pilyje visus maloniai sutiko ir pasveikino regiono meras. Kiekvienos šalies atstovui jis įteikė po atributą, lyg įrodymą, jog į šį projektą vykdome Italijoje. Po mero sutikimo gidas aprodė pilį, saugančią begalę įdomių istorijų, supamą nuostabaus kraštovaizdžio. Taip pat aplankėme ir įspūdingas bažnyčias, o seniausios miesto bažnyčios klebonas aprodė neįkainojamus, šimtmečius skaičiuojančius bažnyčios lobyno turtus.

Vakare visi susirinkome viešbutyje, kuriame pristatėme savo šalių tradicines šventes, pasidžiaugėme darbais, kuriuos nuveikėme savo namuose per kelis mėnesius (po paskutinio susitikimo Turkijoje). Koncerto – pristatymo metu visiems dalyviams buvo įdomu ir linksma: skambėjo gyvo orkestro muzika, įvairių šalių tautinės dainos. Dauguma vaikščiojo pasidabinę savo šalies tautiniais kostiumais. Visi vaišinosi iš Lietuvos atvežtais kūčiukais bei namine duona, klausėsi lietuviškų sutartinių, kalėdinių liaudies dainų. Ypač įdėmiai žiūrėjo vaizdinę medžiagą bei klausėsi apie lietuvių Kūčių ir Kalėdų papročius. Vakarą užbaigėme kalėdinių dainų karaoke bei itališkų picų ragavimu.

Antrą projekto vykdymo dieną važiavome į Azienda Agricola Gallo - mandarinų bei klementinų fabriką. Jame pamatėme visus rūšiavimo, pakavimo darbus ir ragavome saldžiųjų klementinų. Vėliau vykome į Museo della Liquirizia Amarelli - vienintelį pasaulyje esantį saldymedžio muziejų, kuriame išgirdome bei pamatėme, kaip gaminami saldymedžio saldainiai, kvepalai, pastos ir net šampūnai! Turėjome galimybę saldymedžio fabrike ,,Amarelli" stebėti visą gamybos procesą – nuo šaknų plovimo iki tirštos saldymedžio šaknų masės pagaminimo bei paragauti saldainių, kurių skonis patiko ne visiems.

Trečiąją dieną svečiavomės Pizzo Calabro miestelyje, kuris yra visai netoli Sicilijos salos - iš jo atsiveria nuostabus vaizdas į vandenyną. Šis miestelis vadinamas ledų miesteliu, nes ten patys skaniausi ledai. Paragavę tikrai labai skanių ledų mes vykome į Reggio Calabria miesto nacionalinį archeologijos muziejų, kuriame visi eksponatai yra iškasti iš žemės ir jiems jau daugiau nei 3000 metų, tad pamatyti unikalias skulptūras ir klausytis jų atradimo istorijų buvo įdomu. Dar vienas įdomus faktas – šiame mieste mes pasivaikščiojome pačiu gražiausiu kilometru Italijoje. Tokią nuostabią pakrantę tikrai verta aplankyti!

Dienos pabaigoje važiavome į RAI nacionalinės televizijos stotį Cosenza mieste, kurioje susipažinome su visa įranga, reikalinga žinių vedimui bei naujienų pranešimui. Taip pat teko pastovėti ir žinių vedėjų vietoje, kai aplink visur tik kameros, prožektoriai. Tokie įspūdžiai ne tik nauji, bet ir neišdildomi! Vizitą svetingoje Italijoje taip pat primins ir bendrai sukurtas laikraščio numeris anglų kalba bei kalendorius, kuriame grožimės švenčių, tautinių raštų bei kostiumų, lankytinų vietų bei mūsų veiklos nuotraukomis iš projekto partnerių šalių.

Gerda Kuprelytė,

Klaipėdos r. Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos IIc kl.