Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

 ES struktūrinių fondų projektas


2018–2019 metais Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija kaip konsultuojanti mokykla dalyvauja projekte „Kuriu pamokas ir savo ateitį pats!“, finansuojamame iš ES struktūrinio fondo. Projektas ir jo metu diegiamos inovacijos atitinka „Geros mokyklos koncepciją“ ir atliepia pagrindines jos nuostatas.

             Pirmiausiai buvo atlikta išsami problemos analizė dviejose besitobulinančiose šalies gimnazijose. Šių mokyklų mokytojai savo kvalifikaciją kels ne tik pas profesionalius lektorius, tačiau ir mokydamiesi iš mūsų gimnazijos mokytojų gerosios patirties. Projekto rengėjai pažymėjo: „Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija sėkmingai taiko inovatyvius mokymąsi aktyvinančius metodus, tokius kaip „mąstymo žemėlapiai“, veiksmingai ugdo moksleivius karjerai, teikia kvalifikuotą psichologinę ir socialinę pagalbą bei veiksmingai koordinuoja metodines veiklas, įsivertinimą ir neformalųjį švietimą. Tokių kompetencijų turėjimas ir pasidalinimas gerąja patirtimi stipriai prisidės prie besitobulinančių mokyklų mokymo efektyvumo didinimo (...)“.

             Gimnazijos mokytojai metodininkai Giedra Aliulienė, Rasa Rusteikienė ir Vidas Vaitkus moko besitobulinančių mokyklų mokytojus, kaip kurti ir vesti pamokas naudojantis mąstymo žemėlapių metodika, be to, gimnazijos mokytojai, taikantys mąstymo žemėlapių metodiką, veda ir atviras pamokas.

       Laukia iššūkių metai. Teisingai yra sakoma: „Sėkmė yra aklai įsimylėjusi darbščiuosius.”

 

                                                                                Nijolė Balčikonytė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Projekto gimnazijoje veiklos koordinatorė