Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Nuorodos


ZODIS.EUPradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas, Geros mokyklos koncepcija, atnaujinta Mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika ir jų įgyvendinimo gairės. Šie dokumentai yra bendri susitarimai, kuriuose tęsiama esminė bendrojo ugdymo nuostata, orientuota į ugdytinio asmenybės atsiskleidimą ir augimą. Leidinį galima rasti ministerijos svetainėje adresu http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ 

Švietimo institucijos:
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Mokyklų tobulinimo centras
Švietimo informacinių technologijų centras 
Ugdymo plėtotės centras
Nacionalinis egzaminų centras 
Švietimo plėtros centras
Švietimo aprūpinimo centras
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

 

Valstybiniai universitetai:
Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija 
Kauno medicinos universitetas 
Kauno technologijos universitetas 
Klaipėdos universitetas 
Lietuvos kūno kultūros akademija 
Lietuvos muzikos akademija 
Lietuvos teisės universitetas 
Lietuvos veterinarijos akademija 
Šiaulių universitetas 
Vilniaus dailės akademija 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
Vilniaus pedagoginis universitetas 
Vilniaus universitetas 
Vytauto Didžiojo universitetas 

 

Nevalstybiniai universitetai:
LCC tarptautinis universitetas
Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla 
Telšių kunigų seminarija 
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla 

 

Kitos nuorodos:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
Lietuvos mokyklų tinklas 
Lietuvių kalba informacinėse technologijose
Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacija
Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai 
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
Pilietinis ugdymas mokykloje
Pedagoginis-psichologinis centra
LR Švietimo ir mokslo ministerija
Nacionalinis egzaminų centras: egzaminai, testavimas, publikacijos
VšĮ "Švietimo tinklas" - informacija mokymui ir mokymuisi, konkursai
Informacija apie visas aukštąsias valstybines ir nevalstybines mokyklas
Profesijos vadovas
Studijų užsienyje informacijos centras
Lietuvos mokinių sąjunga
Nemokama internetinė biblioteka
Idėjos pamokai
Klasikinė lietuvių literatūra .