Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Socialinis pedagogas

KREIPKIS, JEI:

nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti tinkamiausių sprendimų ar tiesiog pabūti kartu… Jeigu kyla sunkumų mokykloje ir nori apie tai pasikalbėti… O gal turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti mokykloje organizuojant įvairias akcijas, renginius ar kitą prevencinę – šviečiamąją veiklą?

Socialinė pedagogė metodininkė Rosita Jankauskaitė, 1 aukštas 123 kab.

Savaitės diena

Konsultavimo valandos

Pirmadienis

8.00–14.30 val.

Antradienis

8.00–13.00 val.

Ketvirtadienis

8.00–13.00 val.

Penktadienis

8.00–12.00 val.

 

Vyr. socialinė pedagogė Kristina Klenauskienė, 1 aukštas 112 kab.

Savaitės diena

Konsultavimo valandos

Antradienis

8.00–13.30 val.

Trečiadienis

8.00–13.30 val.

Ketvirtadienis

12.30–14.00 val.

 

Socialinio pedagogo veiklos sritys:

  • Vertina socialinės pedagoginės      pagalbos mokiniams poreikį (kartu su kitais gimnazijos specialistais,dalykų      mokytojais, VGK).
  • Dalyvauja sprendžiant krizinius      atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas.
  • Konsultuoja mokinius, jų tėvus      (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių      problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę      socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, pozityviosios socializacijos      klausimais.
  • Inicijuoja ir      įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su gimnazijos      Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis.
  • Bendradarbiauja su klasių      vadovais, dalykų mokytojais, kitais specialistais,      įstaigos administracija, socialiniais partneriais sprendžiant mokinių      socialines – pedagogines problemas.

 

 

Žinome, kad kiekvienas iš Jūsų esate savitas ir nepakartojamas...

Priimame Jus tokius, kokie esate...

Neteisiame ir nesmerkiame, juk visi galime suklysti...

Pasikalbėkime ir kartu paieškokime iškilusių sunkumų įveikimo būdų...