Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

UGDYMAS KARJERAI

2021 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminai

https://profesinis.lamabpo.lt/2021-metu-bendrojo-priemimo-i-formaliojo-profesinio-mokymo-programas-terminai/

                              Atsikvėpkite nuo pamokų ir pagalvokite apie savo ateitį

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektoriaus dr. D. Misiūno patarimai, kaip įgyvendinti svajones

https://www.youtube.com/watch?v=KD753J2nu38&feature=youtu.be

ISM studijų direktorė Gintarė Aldonytė „Kaip planuoti savo karjerą?“

https://www.youtube.com/watch?v=HMJoWn1WntI&feature=youtu.be

Sužinok apie Ekonomikos ir politikos studijų programą -  dr. Vincento Vobolevičiaus pranešimas apie tai, kodėl verta rinktis ekonomisto profesiją. Šis pranešimas ypatingai aktualus 10 kl. moksleiviams, svarstantiems, ar rinktis ekonomikos dalyką 11-12 kl. https://www.youtube.com/watch?v=N3oMRvG7or0&feature=youtu.be

Kaip rašyti savo CV

https://www.youtube.com/watch?v=7enDof7Y_1k&feature=youtu.be

Doc. dr. Linetos Ramonienės pranešimą „4P – rinkodaros kompleksas” https://www.youtube.com/watch?v=cxLxmxUx8TI&feature=youtu.be

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studijų pristatymas https://www.youtube.com/watch?v=NGDuYfhjiEg&feature=youtu.be

KTU virtualiai: pažintis su universitetu keliasi į virtualią erdvę
https://tour.ktu.edu/future2020/

ISM Executive School konsultantės-ekspertėBirutės Ruplytės pranešimas apie tai, kaip pasirinkti studijas

https://www.youtube.com/watch?v=dLCwYNCvbIM&feature=youtu.be

Doc. dr. Astos Klimavičienės pranešimas „Kaip sukaupti pinigų studijoms"

https://www.youtube.com/watch?v=P07vO3FdmIo&feature=youtu.be

Ugdymo karjerai veiklos tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis), kurios skatintų atsakingai pasirinkti mokymosi kryptį, kelią,  darbo veiklą, padėtų mokiniui sistemingai planuoti savo ateities karjerą. 

Ugdymo karjerai veikla gimnazijoje:

o   supažindinti mokinius ir jų tėvus su gimnazijoje teikiamomis  ugdymo karjerai paslaugomis.

o   sudaryti mokiniams galimybes įvairių siūlomų veiklų pagalba geriau pažinti save, savo gabumus, interesus, pomėgius, gebėti juos kritiškai įvertinti ir pritaikyti siekiant sėkmingos karjeros.

o   padėti rasti mokiniams rūpimą informaciją apie profesijas, studijų pasiūlą,mokymosi sąlygas, įsidarbinimo galimybes bei asmeninį tobulėjimą.

o   konsultuoti  mokinius  ir  jų  grupes  ugdymo karjerai  klausimais asmeniškai, per klasės valandėles  ir  pasitelkiant informacines  sistemas.

o   organizuoti profesinį  veiklinimą  vykstant į  atvirų  durų dienas, muges, ekskursijas, siūlant  susitikimus  su  studentais, įvairių profesijų, darbo sričių atstovais, „pasimatuojant profesiją“ pažintinių vizitų bei darbo praktikų metu. 

 Kreipkitės, jeigu:

o   abejojate dėl mokymosi krypties pasirinkimo, ugdymo(si) plano sudarymo;

o   abejojate, kokį mokymosi kelią pasirinkti, siekiant pasirinktos profesijos;  

o   norite geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.);

o   norite geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;

o   turite naujų idėjų ir pasiūlymų  ugdymo karjerai klausimais.