Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 


Pavardė, Vardas

Pareigos

Sturonienė Ona

Direktorė

Balčikonytė Nijolė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.   Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mockienė Danutė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Istorijos mokytoja

Agajan Ilma

Rusų kalbos, etikos mokytoja; atlieka pavaduotojo   ugdymui funkcijas

Aliulienė Giedra

Anglų kalbos mokytoja

Agintas Darius

Matematikos, informacinių technologijų     mokytojas

Batečko Rita

Dailės, technologijų mokytoja

Bendikienė Dalia

Matematikos mokytoja

Čekanauskas Virginijus

Kūno kultūros mokytojas

Dotienė Barbora

Bibliotekininkė

Galeckienė Donata

Matematikos mokytoja

Gerulskienė Jurgita

Chemijos mokytoja

Girgždienė Edita

Anglų kalbos mokytoja

Grimalienė Jūratė

Ekonomikos mokytoja

Jakaitė Giedrė

Vokiečių kalbos mokytoja

Jančauskienė Ingrida

Istorijos, pilietiškumo pagrindų     mokytoja

Jankauskaitė Rosita

Socialinė pedagogė. Teisės,   etikos  mokytoja

Jonauskienė Asta

Anglų kalbos mokytoja

Jurjonienė Violeta

Anglų kalbos mokytoja

Kalinauskienė Alina

Anglų kalbos mokytoja

Kiaulakienė Eimantė

Geografijos mokytoja

Klenauskienė Kristina

Socialinė pedagogė

Klimienė Judita

Tikybos mokytoja

Kundrotienė Raimonda

Biologijos mokytoja

Labanauskas Aurimas

Etikos mokytojas

Laučienė Rūta

Matematikos mokytoja

Liuksienė Violeta

Informacinių technologijų mokytoja; atlieka pavaduotojo   ugdymui funkcijas

Lukienė Joana

Dailės, technologijų mokytoja

Lukošienė Rūta

Psichologė. Psichologijos mokytoja

Marcinkevičius Valentas

Kūno kultūros mokytojas

Matulaitienė Aldona

Matematikos mokytoja

Mockuvienė Vida

Istorijos, pilietiškumo pagrindų     mokytoja

Našlėnas Gintautas

Dailės, technologijų mokytojas

Papievienė Anželina

Kūno kultūros mokytoja

Papievis Tomas

Kūno kultūros mokytojas

Petrauskaitė Audronė

Rusų kalbos mokytoja

Poškienė Giedrė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Pupšienė Gražina

Istorijos, pilietiškumo pagrindų     mokytoja

Rimkevičius Romanas

Fizikos mokytojas

Ruginienė Nijolė

Ekonomikos ir prancūzų kalbos mokytoja

Rusteikienė Rasa

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Raudys Rimantas

Fizikos mokytojas

Rimkienė Laima

Anglų kalbos mokytoja

Ruškienė Kristina

Rusų kalbos mokytoja

Sukurienė Laima

Vokiečių kalbos mokytoja

Surblienė Jūratė

Muzikos mokytoja

Šukienė Regina

Informacinių technologijų mokytoja

Ulonienė Inga

Anglų kalbos mokytoja

Vaičiulis Linas

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

Vaišnoraitė Asta

Chemijos mokytoja

Vaitkus Vidas

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

Vaitkuvienė Zofija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Valinčienė Nerija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Vaišnoraitė Asta

Chemijos mokytoja

Veikšienė Aldona

Rusų kalbos mokytoja

Venckauskas Evaldas

Technologijų mokytojas

Venckauskienė Jurga

Geografijos mokytoja

Višinskienė Jolita

Biologijos mokytoja

Žemaitis Giedrius

Matematikos mokytojas

Žurkauskienė Dalia

Bibliotekininkė. Lietuvių kalbos ir literatūros   mokytoja