Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

GARGŽDŲ „VAIVORYKŠTĖS“ GIMNAZIJA

 PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI 

Eil. Nr.

Pavardė, Vardas

Pareigos

1.     

Sturonienė Ona

Direktorė

2.     

Balčikonytė Nijolė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Lietuvių   kalbos ir literatūros mokytoja

3.     

Gutauskienė Regina

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

4.     

Mockienė Danutė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.Istorijos   mokytoja

5.     

Agajan Ilma

Rusų kalbos, etikos mokytoja

6.     

Aliulienė Giedra

Anglų kalbos mokytoja

7.     

Agintas Darius

Matematikos, informacinių technologijų   mokytojas

8.     

Batečko Rita

Dailės, technologijų mokytoja

9.     

Bendikienė Dalia

Matematikos mokytoja

10.  

Čekanauskas Virginijus

Kūno kultūros mokytojas

11.  

Dotienė Barbora

Bibliotekininkė

12.  

Galeckienė Donata

Matematikos mokytoja

13.  

Gerulskienė Jurgita

Chemijos mokytoja

14.  

Girgždienė Edita

Anglų kalbos mokytoja

15.  

Gudauskienė Birutė

Geografijos, ekonomikos mokytoja

16.  

Jančauskienė Ingrida

Istorijos, pilietiškumo pagrindų   mokytoja

17.  

Jankauskaitė Rosita

Socialinė pedagogė. Teisės, etikos   mokytoja

18.  

Jarutienė Diana

Specialioji pedagogė

19.  

Jonauskienė Asta

Anglų kalbos mokytoja

20.  

Jurjonienė Violeta

Anglų kalbos mokytoja

21.  

Kalinauskienė Alina

Anglų kalbos mokytoja

22.  

Klenauskienė Kristina

Socialinė pedagogė

23.  

Klimienė Judita

Tikybos mokytoja

24.  

Kundrotienė Raimonda

Biologijos mokytoja

25.  

Laučienė Rūta

Matematikos mokytoja

26.  

Liuksienė Violeta

Informacinių technologijų mokytoja

27.  

Lukienė Joana

Dailės, technologijų mokytoja

28.  

Lukošienė Rūta

Psichologė. Psichologijos mokytoja

29.  

Marcinkevičius Valentas

Kūno kultūros mokytojas

30.  

Matulaitienė Aldona

Matematikos mokytoja

31.  

Mockuvienė Vida

Istorijos, pilietiškumo pagrindų   mokytoja

32.  

Našlėnas Gintautas

Dailės, technologijų mokytojas

33.  

Papievienė Anželina

Kūno kultūros mokytoja

34.  

Papievis Tomas

Kūno kultūros mokytojas

35.  

Petrauskaitė Audronė

Rusų kalbos mokytoja

36.  

Poškienė Giedrė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

37.  

Pupšienė Gražina

Istorijos, pilietiškumo pagrindų   mokytoja

38.  

Rimkevičius Romanas

Fizikos mokytojas

39.  

Ruginienė Nijolė

Ekonomikos ir prancūzų kalbos mokytoja

40.  

Rusteikienė Rasa

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

41.  

Raudys Rimantas

Fizikos mokytojas

42.  

Rimkienė Laima

Anglų kalbos mokytoja

43.  

Sukurienė Laima

Vokiečių kalbos mokytoja

44.  

Surblienė Jūratė

Muzikos mokytoja

45.  

Šukienė Regina

Informacinių technologijų mokytoja

46.  

Toliušienė Daiva

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

47.  

Ulonienė Inga

Anglų kalbos mokytoja

48.  

Vaitkienė Lidija

Rusų kalbos mokytoja

49.  

Vaitkus Vidas

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

50.  

Vaitkuvienė Zofija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

51.  

Valinčienė Nerija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

52.  

Vaišnoraitė Asta

Chemijos mokytoja

53.  

Veikšienė Aldona

Rusų kalbos mokytoja

54.  

Venckauskas Evaldas

Technologijų mokytojas

55.  

Venckauskienė Jurga

Geografijos mokytoja

56.  

Višinskienė Jolita

Biologijos mokytoja

57.  

Žemaitis Giedrius

Matematikosmokytojas

58.  

Žurkauskienė Dalia

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,   bibliotekininkė