Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

GARGŽDŲ „VAIVORYKŠTĖS“ GIMNAZIJA

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (NŠ)

PROGRAMOS

2020–2021 M. M. 

 

Eil. Nr.

Būrelio   pavadinimas

Būrelio vadovas

1.

Merginų choras

J. Surblienė

2.

Lietuvių liaudies pučiamųjų instrumentų   ansamblis

J. Surblienė

3.

„Kūrybos studija“

R. Batečko

4.

Aerobinė gimnastika

A. Papievienė

5.

Krepšinio būrelis (berniukams ir mergaitėms)   

V.   Marcinkevičius

6.

Tinklinis I (berniukams)

V.   Čekanauskas

7.

Tinklinis I (mergaitėms)

V.   Čekanauskas

8.

Mokinių savivalda

B.   Gudauskienė

9.

SEU „Mažieji   raktai į sėkmę”

L. Vaitkienei

10.

Tinklinio būrelis II kl.

V. Marcinkevičius

11.

„Piešimas ir tapyba“

G. Našlėnas

12,

Ateities inžinerija (STEM)

R. Rimkevičius

13.

Savižudybių prevencijos programa „Vartininkai”

R. Lukošienė

14.

„Elektronikos pradžiamokslis“

D. Agintas

15.

Stendinis kartoninis modeliavimas

E. Venckauskas

16

TUC (Tolerancijos ugdymo centras)

I.Agajan,

D. Mockienė

17.

Informacijos sklaidos klubas

A.   Veikšienei

18.

Šiuolaikiniai šokiai

A. Papievienė

19.

,,Skaičiuok. Mąstyk. Kurk“  

D. Bendikienė

20.

SEU „ Raktai į sėkmę”

R.   Lukošienė

21.

„Ateities inžinerija su VGTU“. Tematika:   „Darni gyvenamoji aplinka“

J.   Venckauskienė

22.

 ,,Literatūros tekstai erdvėse (tradiciniai   gimnazijos renginiai, meninis skaitymas)“

R. Rusteikienė

23.

Akademinis piešimas

G. Našlėnas

24.

Tinklinis (berniukai ir mergaites IV kl.)

T. Papievis

25.

Gimnazijos istorijos puslapiai

A. Veikšienei

26.

 ,,Kūrybinių   gebėjimų ugdymas gimnazijoje“

D.   Toliušienė

27.

„Ateities inžinerija su VGTU“

R. Kundrotienė