Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

 

GARGŽDŲ „VAIVORYKŠTĖS“ GIMNAZIJA

2020–2021 M. M. 

PROJEKTINĖ VEIKLA

 

Eil. Nr.

Projekto     pavadinimas

Vadovas

1.  

Tarptautinė programa The Duke of     Edinburgh‘s International Award

R. Jankauskaitė, G. Žemaitis

2.  

Įvadas į Brandos darbą ,,I dalis – referato     rašymo įgūdžių formavimas”

B. Dotienė

3.     

Tęstinis tarpmokyklinis projektas ,,Mokomės     istorijos ir anglų kalbos per vizualizaciją“

V. Jurjonienė,

4.  

Verslumo skatinimas (Jaunoji bendrovė)

N. Ruginienė

5.  

,,Išmanusis namas“ su UAB ,,MARS LIETUVA“

R. Kundrotienė

6.  

„Ateities inžinerija su VGTU“ 

R. Kundrotienė

7.  

JA TITAN (verslo kompiuterinis modeliavimas)

N. Ruginienė 


Eil. Nr.

Mokytojo/vadovo

vardas, pavardė

Projekto pavadinimas

Ilgalaikis projektas

Trumpalaikis projektas

Finansavimas

Atsiskaitymo forma/data

1.

E. Girgždienė,

  

A. Kalinauskienė

„Draugystė su Švabacho menų gimnazija“

2020–2021 m. m.

 

 

Viešnagė Vokietijos Švabacho menų gimnazijoje, projekto   pristatymas gimnazijos bendruomenei birželio mėn., informacijos įkėlimas į   gimnazijos interneto svetainę, facebook, straipsnis rajono  laikraštyje „Banga“ ir kt.

2.

I. Jančauskienė,

  

V. Mockuvienė ir  

  

J. Grimalienė,

  

„Minijos“ progimnazijos mokytoja

,,Vilko vaikai“

2020–2021 m. m.

 

Klaipėdos r.  savivaldybės   administracija

Birželio mėn.: paroda ir jos pristatymas Gargždų krašto   muziejuje, nuotraukų įkėlimas į gimnazijos interneto svetainę

3.

R. Rusteikienė

Etnokultūrinis projektas ,,Apie Holokausto tamsą meno šviesoje“

2020 m.

 

Klaipėdos r. savivaldybės finasuotas 800 Eur (dėl epidemiologinės   situacijos Lietuvoje panaudota tik 400 Eur)

Ataskaita Klaipėdos rajono savivaldybei, dalyvavimas respublikinėje   meninėje konferencijoje Ariogaloje su spektaklio ,,Tikrasis karalius tik   vienas“ ištraukomis

4.

I. Agajan,

  

D. Mockienė

Respublikinis projektas „Emocijų ir jausmų įvairovė (trumpai, bet   kūrybiškai)“

 

2020 m. lapkričio mėn.

 

Projekto rezultatas – penkiaeiliai Padlet lentoje – paskelbti gimnazijos,   rajono, respublikos žiniatinkliuose

5.

I. Agajan

Bendradarbiavimas su VšĮ „Kūrybiška edukacija“ įgyvendinant projektą   „Menininkai kaip mokslininkai: integruotos pamokos moksleiviams“

 

2020 m. rugsėjo–lapkričio mėn.

 

Aktyvus dalyvavimas (vaizdo medžiagos stebėjimas, aptarimas, diskusijos)   virtualiuose susitikimuose su menininkais. Pamokos patalpintos švietimui   skirtuose tinklapiuose ir prieinamos visiems pageidaujantiems

6.

I. Agajan,

  

G. Pupšienė,

  

B. Gudauskienė,

  

V. Mockuvienė

Dalyvaujame NŠA ir Laisvosios rinkos instituto projekte „Bendrojo ugdymo   mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų

  

tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001). „Inovacijų   išbandymas įvairių dalykų pamokose“. Išbandome inovaciją, skirtą socialinio   ir dorinio ugdymo procesui „Pilietis per 31 val.“, teikiame rekomendacijas   ugdymo procesui organizuoti ir inovacijai tobulinti

2020–2021 m. m.

 

 

Pratybos I–II klasių mokiniams „Pilietis per 31 val.“ portale EMA

7.

B. Gudauskienė

„Lyderystė – asmenybės proveržis ir   savirealizacija“, skirtas mokyklų savivaldos atstovams. Projektą rengė gimnazijos MP nariai ir NŠ būrelio „Lyderių ABC” komandos

 

2020-12-01

Klaipėdos   r. Savivaldybės administracija

Projekto   metu buvo išklausytas webinaras „Kaip lyderystė motyvuoja?“, kurį vedė   Leadership Experts Group atstovė Nomeda Marazienė. Mokiniams buvo skirtos užduotys savęs   pažinimui ir motyvavimui

8.

L. Rimkienė III (11) kl. ir „Minijos“ progimnazijos 2 kl. mokiniai ir mokytojos:   

  

A. Jašmontienė,

  

B. Ratkuvienė,

  

V. Ratkuvienė

Bendras anglų k. projektas su „Minijos“ progimnazijos 2   klasių mokiniais ,,Kalėdų stebuklai” virtualioje erdvėje

 

2020 m. lapkričio–gruodžio mėn.

 

Veiklos etapai:

  

aptariami projekto vykdymo etapai   (dalyvaujantys mokytojai),

  

parengiami 2-u skaidrių pristatymai –   „Santa Claus“, „Christmas“ anglų k. (III kl. mokiniai),

  

daromi skaidrių pristatymo įrašai –   filmuojama anglų k. (III kl. mokiniai, L. Rimkienė),

  

parengiamos anglų k.užduotys 2-ų kl.   mokiniams, susijusios su filmuotos medžiagos pristatymais – dalinamoji   medžiaga, interaktyvios užduotys (III kl. mokiniai, projekte dalyvaujančios   mokytojos),

  

jungtinė pamoka 2020-12-16 (perkelta   į 8 d. dėl atostogų datos paankstinimo) anglų k., viešinimas facebook   platformoje

9.

R. Kundrotienė,

  

J. Venckauskienė ir

  

D. Vepštienė (Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė)   

„Ateities   inžinerija – naujos ugdymosi galimybės“

2020–2021 m. m. Dėl epidemiologinės situacijos Lietuvoje projekto veiklos   bus tęsiamos toliau

 

Klaipėdos r. savivaldybės administracija

Dalyvavimas konkursuose, konferencijose.

  

Informacija bus viešinama   Gargždų ,,Vaivorykštės“ ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijų internetiniuose   puslapiuose, portaluose www.manogargzdai.lt, www.krsc.lt, bus parašyti straipsniai Klaipėdos rajono   laikraštyje ,,Banga“

10.

G. Aliulienė,

  

J. Gerulskienė,

  

A. Kalinauskienė,

  

R. Raudys,

  

R. Rimkevičius,

  

J. Višinskienė

Tarptautinis Suomijos Luma centro projektas „StarT“.

  

„Gamtai draugiško bioplastiko gamybos būdai, savybės ir panaudojimo   galimybės“

 

2021 m.

  

gruodžio–vasario mėn.

 

Projektai viešinami 2021-02-14 youtube. Informacija įkeliama į gimnazijos   interneto svetainę.

11.

J. Gerulskienė,

  

R. Kundrotienė,

  

R. Rimkevičius

Tarptautinis Suomijos Luma centro projektas „StarT“.

  

„Tvarios ateities link“

 

2021 m.

  

sausio–vasario mėn.

 

Projektai viešinami 2021-02-14 youtube kanale. Informacija įkeliama į   gimnazijos interneto svetainę.

12.

L. Rimkienė ir

  

B.   Ratkuvienė, „Minijos“ progimnazijos mokytoja

„Užgavėnės“

 

2021 m. sausio–vasario mėn.

 

Veiklos etapai:

  

aptariami projekto vykdymo etapai   (dalyvaujantys mokytojai),

  

parengiamas skaidrių pristatymas –   „Pancake day“ anglų k. (III kl. mokiniai),

  

daromi skaidrių pristatymo įrašai – filmuojama   anglų k. (III kl. mokiniai, L. Rimkienė),

  

parengiamos anglų k. užduotys 2-ų kl.   mokiniams, susisjusios su filmuotos medžiagos pristatymais – dalinamoji   medžiaga, interaktyvios užduotys (III kl. mokiniai, projekte dalyvaujančios   mokytojos),

  

jungtinė pamoka anglų k.,

  

viešinimas facebook platformoje

13.

Lietuvių kalbos MG

„Durys atsiveria“

2020–2021

  

m. m.

 

 

MG pasitarimas, mokinių nuomonės tyrimas / 2021 m. gruodžio mėn.

14.

Matematikos MG

„Noriu, galiu, gebu“

  

 

2020–2021

  

m. m.

 

 

MG pasitarimas, mokinių nuomonės tyrimas / 2021 m. gruodžio mėn.

15.

Užsienio kalbų MG

„Ruošiamės   gyvenimui”

  

 

2020–2021

  

m. m.

 

 

MG pasitarimas, mokinių nuomonės tyrimas / 2021 m. gruodžio mėn.

16.

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo MG

„APPS“ (Atrask. Pažink. Patirk. Suprask.)

2020–2021

  

m. m.

 

 

MG pasitarimas, mokinių nuomonės tyrimas / 2021 m. gruodžio mėn. 


Parengė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danutė Mockienė

2021-01-11