Mokytojo padėjėjo pareigoms 2022 m.

Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija skelbia atranką eiti mokytojo padėjėjo  pareigas (0,75 etato)

1. Visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas – Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija, kodas 191788821, Vingio g. 6, LT-96140 Gargždai, tel.: (8-46) 453964, el. paštas info@vaivorykstesgimnazija.lt.

2. Darbo funkcijos atlikimo vieta – Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija.

3. Darbo sutarties rūšis – terminuota.

4. Darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis) – pareigybės lygis  C, paskirtis – tinkamai  organizuoti darbą  su mokiniais, turinčiais sutrikimų,  bendradarbiauti su mokytoju, kitais pagalbos mokiniui specialistais bei mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

5. Darbo pradžia – 2022 m.  vasario 23 d.

6.  Kasmetinių atostogų trukmė – 20 d. d.

8. Įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva – pagal Lietuvos darbo kodekso reikalavimus.

9. Darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka – nustatomas pagal galiojančius įstatymus, mokamas 1–2 kartus per mėnesį (pagal pageidavimą), atlyginimas – iki 10 mėn. dienos, avansas – iki 24 mėnesio dienos.

Numatomas darbo užmokestis – nuo 638 eurų (prieš mokesčius), pareiginės algos pastoviosios dallies koeficientas –    4,7.

10. Nustatyta darbuotojo darbo savaitės trukmė – 30   val.

Privalumai – analogiška darbo patirtis, ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas.

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 4. Gyvenimo aprašymą.

Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, registruotu laišku (Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija, Vingio g. 6, LT-96140 Gargždai) arba elektroniniu paštu (info@vaivorykstesgimnazija.lt).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami darbo dienomis (7.30–16 val.) iki 2022 m. Vasario 21  d.  d. 17 val.

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbio, kuris planuojamas 2022 m.  vasario 22  d.

Gimnazijos direktorė Ona Sturonienė

Atnaujinta: 2022-05-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Sveika mokykla