Specialiojo pedagogo atranka 2022 m.

Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija skelbia konkursą specialiojo pedagogo  (1 et.) pareigybei užimti

1. Visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas – Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija, kodas 191788821, Vingio g. 6, LT-96140 Gargždai, tel.: (8-46) 453964, el. paštas info@vaivorykstesgimnazija.lt.

2. Darbo funkcijos atlikimo vieta – Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija.

3. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Nustatomas bandomasis laikotarpis (trys mėnesiai).

4. Darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis) – specialiojo pedagogo pareigybė yra 3-iosios pareigybės grupė: specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.

6. Kasmetinių atostogų trukmė – 40 d. d.

7. Įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva – pagal Lietuvos darbo kodekso reikalavimus.

8. Darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka – nustatomas pagal galiojančius įstatymus, mokamas 1–2 kartus per mėnesį (pagal pageidavimą), atlyginimas – iki 10 mėn. dienos, avansas – iki 24 mėnesio dienos.

9. Nustatyta darbuotojo darbo savaitės trukmė –  28 val. (18  kontaktinės valandos ir  10 – nekontaktinės valandos).

10. Numatomas darbo užmokestis – nuo 1493  eurų (prieš mokesčius), kai nustatomas  pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,2. Galutinis darbo užmokesčio dydis priklauso nuo specialiojo pedagogo kvalifikacinės  kategorijos, darbo stažo, papildomai skiriamų valandų, skirtų bendruomenės poreikių užtikrinimui.

Privalumai  – kuo aukštesnė kvalifikacinė kategorija (vyresnysis spec.pedagogas, metodininkas, ekspertas), darbo patirtis mokant I(9)–IV(12) klasių mokinius, turinčius specialiųjų ugdymo (si) poreikių.

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.

4. Gyvenimo aprašymą.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, registruotu laišku (Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija, Vingio g. 6, LT-96140 Gargždai) arba elektroniniu paštu (info@vaivorykstesgimnazija.lt).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui

Dokumentai priimami darbo dienomis (7.30–17.00  val.) iki 2022 m. vasario  21 d. 17.00 val.

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbio, kuris planuojamas 2022 m. vasario 22 d.

Gimnazijos direktorė Ona Sturonienė

Atnaujinta: 2022-05-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Sveika mokykla