Kokybės krepšelis

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“  Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos veiklos tobulinimo planas

Tikslas – siekti kiekvieno gimnazijos mokinio asmeninės pažangos personalizuojant ugdymą ir organizuojant savivaldų mokymąsi, modernizuojant mokyklos edukacines erdves ir išnaudojant inovatyvias mokomąsias aplinkas

 1. Uždavinys. Pasirengti inžinerinės krypties mokomųjų dalykų ugdymo(si) strategijų įgyvendinimui, siekiant pagerinti ne tik gimnazijos ugdymo(-si) kokybę, bet ir siekiant I–IV klasių mokinių tiksliųjų (matematikos, informacinių technologijų) ir gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokymosi pažangos.
 2. Uždavinys. Sukurti palankią ugdymosi sėkmei edukacinę aplinką ir ugdymo karjerai modelį.
 3. Uždavinys. Formuoti mokinių ir jų tėvų pozityvų požiūrį į inžinerinės krypties strategijas, motyvuoti pedagoginius darbuotojus siekti profesinio tobulėjimo siekiant inžinerinės krypties ir kitų mokomųjų dalykų mokinių mokymosi pažangos.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšos – 183 642 Eur

Pradedame įgyvendinti gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2022 m. sausio 1 d.

Baigiame įgyvendinti gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2023 m. rugsėjo 1 d.

Projekto partneriai: Klaipėdos rajono savivaldybė, Nacionalinė švietimo agentūra, Gargždų „Vaivorykštės” gimnazija.

Projekto naujienos

Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Mokytojų stažuotės Tauragės STEAM centre vertinimas 2022-05-12 15:17:44 13.75 KB
Gimnazijos mokytojų ir vadovų išvyka 2022-05-12 15:17:44 13.39 KB
Asmeninių ir darbo vertybių darna 2022-05-12 15:17:44 12.15 KB
Dizainu ir fenomenu grįsto mąstymo strategijos 2022-05-12 15:17:44 12.47 KB
Matematika už lango 2022-05-12 15:17:44 38.5 KB
Kūrybinės dirbtuvės 2022-05-12 15:17:44 13.88 KB
Teoriniai ir praktiniai 2022-05-12 15:17:44 12.84 KB
Biomedicinos inžinerija teorija ir praktika gimnazijoje 2022-05-12 15:17:44 15.02 KB

Atnaujinta: 2022-05-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Sveika mokykla