Kokybės krepšelis

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“  Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos veiklos tobulinimo planas

Tikslas – siekti kiekvieno gimnazijos mokinio asmeninės pažangos personalizuojant ugdymą ir organizuojant savivaldų mokymąsi, modernizuojant mokyklos edukacines erdves ir išnaudojant inovatyvias mokomąsias aplinkas

 1. Uždavinys. Pasirengti inžinerinės krypties mokomųjų dalykų ugdymo(si) strategijų įgyvendinimui, siekiant pagerinti ne tik gimnazijos ugdymo(-si) kokybę, bet ir siekiant I–IV klasių mokinių tiksliųjų (matematikos, informacinių technologijų) ir gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokymosi pažangos.
 2. Uždavinys. Sukurti palankią ugdymosi sėkmei edukacinę aplinką ir ugdymo karjerai modelį.
 3. Uždavinys. Formuoti mokinių ir jų tėvų pozityvų požiūrį į inžinerinės krypties strategijas, motyvuoti pedagoginius darbuotojus siekti profesinio tobulėjimo siekiant inžinerinės krypties ir kitų mokomųjų dalykų mokinių mokymosi pažangos.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšos – 183 642 Eur

Pradedame įgyvendinti gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2022 m. sausio 1 d.

Baigiame įgyvendinti gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2023 m. rugsėjo 1 d.

Projekto partneriai: Klaipėdos rajono savivaldybė, Nacionalinė švietimo agentūra, Gargždų „Vaivorykštės” gimnazija.

Projekto naujienos

 • Įgyvendinant ES projekto „Kokybės krepšelis“  3.2.3 uždavinį, rugsėjo 26-27 dienomis gimnazijoje vyko teoriniai-praktiniai užsiėmimai tema „Ateities profesiją renkuosi šiandien. STEAM mokslų populiarinimas tarp mokinių“. Užsiėmimuose dalyvavo 137 I-II klasių mokiniai ir 210 III-IV klasių mokinių. 
 • Rugsėjo 23-25 d. 41 mokinys ir 3 mokytojos dalyvavo edukacinėje kelionėje, iš dalies finansuotoje ES projekto  „Kokybės krepšelis“ lėšomis. Mokiniai aplankė Sveikatinimo muziejų Taline, mokslo centrą AHHAA bei dalyvavo edukacinėse veiklose Sveikatinimo centre ir planetariume AHHAA. Anglų kalbos mokytoja ekspertė Giedra Aliulienė
 • Apie mus rašo: https://www.facebook.com/972717862743154/posts/pfbid0P5H9SXvcEnzZnCZCZASUqqAs8UV5yDczVArqbNMse8hYW19frCCP8Zfcd8JsvtBNl/?sfnsn=mo 

Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Gamtos mokslų laboratorija 2022-09-08 13:15:51 12.17 KB
Kūrybinių inovacijų ir verslumo skatinimo stovykla 2022-09-08 13:15:51 13.92 KB
Kūrybinių mokinių savęs pažinimo dirbtuvių sėkmės ir iššūkiai 2022-09-08 13:15:51 14.27 KB
Gimnazistai Telšių STEAM centre 2022-09-08 13:15:51 14.24 KB
Mokymai „Gamtos mokslų laboratorija“ 2022-09-08 13:15:51 13.23 KB
Asmenybės tipas ir karjera 2022-09-08 13:15:51 11.94 KB
Mokytojų stažuotės Tauragės STEAM centre vertinimas 2022-09-08 13:15:51 13.75 KB
Gimnazijos mokytojų ir vadovų išvyka 2022-09-08 13:15:51 13.39 KB
Asmeninių ir darbo vertybių darna 2022-09-08 13:15:51 12.15 KB
Dizainu ir fenomenu grįsto mąstymo strategijos 2022-09-08 13:15:51 12.47 KB
Matematika už lango 2022-09-08 13:15:51 38.5 KB
Kūrybinės dirbtuvės 2022-09-08 13:15:51 13.88 KB
Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai 2022-09-08 13:15:51 12.84 KB
Biomedicinos inžinerija teorija ir praktika gimnazijoje 2022-09-08 13:15:51 15.02 KB

Atnaujinta: 2022-09-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Sveika mokykla