APPLE 2000 - Lietuvos mokyklaiGargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.
Tvarkaraščiai07/02/2022
2021_2022_2_pusmetis_01_14.mfw (Mimosa Version 3.40) 14:55

2a-mat-4 — IIa matematika — 1 h
2a — 2a klasė
2b — 2b klasė
2d — 2d klasė
2g — 2g klasė
mat-AgD — Darius Agintas
mat-BeD — Dalia Bendikienė
mat-MaA — Aldona Matulaitienė
mat-ZeG — Giedrius Žemaitis
Pir 14:10-14:55
[C] Mimosa Software Oy
www.mimosasoftware.com