Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Čepas Ervinas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
IV fizika A
 
 
             
 
 
 
 
 
 
08:55-09:40 IV matematika A 5 srautas
 
               
IV programavimas A
 
 
             
IV fizika A
 
 
             
IV matematika A 5 srautas
 
               
IVa klasės valandėlė
 
               
09:50-10:35 IV fizika A
 
 
             
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
               
IV matematika A 5 srautas
 
               
IV programavimas A
 
 
             
IV anglų kalba 9 srautas
 
 
             
11:05-11:50 IV istorija A
 
 
             
IV anglų kalba 9 srautas
 
 
             
 
 
 
IV verslas ir vadyba B
           
 
 
 
IV matematika A 5 srautas
 
               
12:10-12:55 IV anglų kalba 9 srautas
 
 
             
IV matematika A 5 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
               
IV anglų kalba 9 srautas
 
 
             
IV matematika A 5 srautas
 
               
13:15-14:00 IV etika
         
 
     
IV istorija A
     
 
 
       
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 1 srautas
 
 
             
 
 
 
14:10-14:55  
 
 
IV fizinis ugdymas
 
 
             
IV istorija A
   
 
 
         
IV istorija A
     
 
 
       
IV fizinis ugdymas
         
 
     
15:05-15:50  
 
 
 
 
 
 
 
 
IV fizika A
     
 
 
       
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:47

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai