Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Juščius Augustas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV matematika A 3 srautas
 
 
             
 
 
 
IV lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
IV verslas ir vadyba B
 
 
 
           
IV anglų kalba 1 srautas
 
 
             
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 4 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
IV matematika A 3 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
IVa klasės valandėlė
 
               
09:50-10:35 IV lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
IV matematika A 3 srautas
 
               
IV fizinis ugdymas
 
               
IV anglų kalba 1 srautas
 
 
             
IV matematika A 3 srautas
 
               
11:05-11:50 IV anglų kalba 1 srautas
 
 
             
IV matematika A 3 srautas
 
               
IV fizika A
   
 
 
         
IV matematika A 3 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
12:10-12:55 IV fizika A
 
 
             
IV fizinis ugdymas
 
 
             
IV fizika A
 
 
 
           
IV fizika A
 
 
 
           
IV informatika B
     
 
 
       
13:15-14:00  
 
 
IV anglų kalba 1 srautas
 
 
             
IV istorija A
 
 
             
IV etika
     
 
         
 
 
 
14:10-14:55 IV istorija A
                 
IV istorija A
 
 
 
           
 
 
 
IV istorija A
   
 
 
         
 
 
 
15:05-15:50 IV matematikos modulis
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:48

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai