Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Lukošiūtė Gerda
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV biologija A
 
 
             
IV istorija A
   
 
 
         
IV biologija A
 
 
 
           
 
 
 
IV dailė B
 
 
 
           
08:55-09:40 IV etika
 
               
IV lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
IV anglų kalba 5 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 3 srautas
 
               
IVc klasės valandėlė
 
 
             
09:50-10:35 IV lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
IV matematika A 6 srautas
                 
IV matematika A 6 srautas
                 
IV anglų kalba 5 srautas
 
 
 
           
11:05-11:50 IV matematika A 6 srautas
 
               
IV fizinis ugdymas
 
               
IV fizika B
   
 
 
         
IV chemija B
 
 
         
IV lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
12:10-12:55 IV fizinis ugdymas
 
 
             
IV matematika A 6 srautas
                 
IV istorija A modulis
 
 
           
IV biologija A
 
 
             
IV matematika A 6 srautas
 
               
13:15-14:00 IV anglų kalba 5 srautas
 
 
             
IV anglų kalba 5 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
IV istorija A
         
 
 
   
IV matematika A 6 srautas
 
               
14:10-14:55 IV istorija A
                 
IV fizika B
 
 
             
IV istorija A
 
 
 
           
 
 
 
IV chemija B
 
 
 
         
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:48

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai