Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Pranckevičius Benas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV matematika B
   
 
           
 
 
 
IV fizika A
 
 
             
IV anglų kalba 4 srautas
 
 
             
 
 
 
08:55-09:40 IV anglų kalba 4 srautas
 
 
             
IV etika
 
 
 
           
IV fizika A
 
 
             
IV geografija A
   
 
 
         
IVc klasės valandėlė
 
 
             
09:50-10:35 IV fizika A
 
 
             
IV biologija B
 
 
             
IV lietuvių kalba A 2 srautas
 
 
 
           
IV matematika B
 
               
IV anglų kalba 4 srautas
 
 
             
11:05-11:50 IV lietuvių kalba A 2 srautas
 
 
             
IV verslas ir vadyba B
   
 
 
         
IV anglų kalba 4 srautas
 
 
             
IV verslas ir vadyba B
             
 
 
IV fizinis ugdymas
 
 
             
12:10-12:55 IV fizinis ugdymas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 2 srautas
 
 
             
IV matematika B
         
 
     
IV fizika A
 
 
 
           
IV lietuvių kalba A 2 srautas
 
 
             
13:15-14:00 IV informatika B
 
 
         
IV geografija A
 
 
             
 
 
 
IV lietuvių kalba A 2 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 2 srautas
 
 
             
14:10-14:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
IV dailė A
       
 
       
IV biologija B
 
 
             
15:05-15:50  
 
 
IV dailė A
   
 
           
IV geografija A
         
 
 
   
IV dailė A
   
 
           
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:48

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai