Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Žukauskaitė Martyna
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
IV anglų kalba 6 srautas
 
 
             
IV anglų kalba 6 srautas
 
 
             
08:55-09:40 IV anglų kalba 6 srautas
 
 
 
           
IV lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
 
 
 
IV lietuvių kalba A 3 srautas
 
               
IVc klasės valandėlė
 
 
             
09:50-10:35 IV lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
IV matematika A 6 srautas
                 
IV matematika A 6 srautas
                 
IV dailė B
     
 
 
       
11:05-11:50 IV matematika A 6 srautas
 
               
IV fizinis ugdymas
 
               
IV biologija A
 
 
             
 
 
 
IV lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
12:10-12:55 IV istorija B
     
 
         
IV matematika A 6 srautas
                 
IV anglų kalba 6 srautas
 
 
 
           
IV biologija A
 
 
             
IV matematika A 6 srautas
 
               
13:15-14:00 IV biologija A
     
 
 
       
 
 
 
IV lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
 
           
IV etika
   
 
           
IV matematika A 6 srautas
 
               
14:10-14:55 IV turizmas ir mityba/taikomasis menas
 
 
     
IV dailė B
       
 
       
 
 
 
IV istorija B
 
 
             
IV fizinis ugdymas
         
 
     
15:05-15:50 IV turizmas ir mityba/taikomasis menas
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:48

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai