Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Abromaitis Domas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45  
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
 
 
 
IV dailė B
 
 
 
           
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 4 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
IV etika
   
 
 
         
IV lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
IVd klasės valandėlė
 
               
09:50-10:35 IV lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
 
 
 
IV matematika A 4 srautas
 
               
IV matematika A 4 srautas
 
 
             
IV anglų kalba 9 srautas
 
 
             
11:05-11:50 IV matematika A 4 srautas
 
 
             
IV anglų kalba 9 srautas
 
 
             
IV fizika B
   
 
 
         
 
 
 
IV lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
12:10-12:55 IV anglų kalba 9 srautas
 
 
             
IV matematika A 4 srautas
   
 
           
IV verslas ir vadyba A
             
 
 
IV anglų kalba 9 srautas
 
 
             
IV matematika A 4 srautas
   
 
           
13:15-14:00 IV verslas ir vadyba A
   
 
 
         
IV istorija A
       
 
 
     
IV istorija A
 
 
             
IV istorija A
         
 
 
   
IV matematika A 4 srautas
 
 
             
14:10-14:55 IV istorija A
                 
IV fizika B
 
 
             
IV fizinis ugdymas
         
 
     
 
 
 
IV fizinis ugdymas
         
 
     
15:05-15:50 IV matematikos modulis
 
 
             
 
 
 
 
 
 
IV teisė
     
 
         
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:48

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai