Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Radvilavičiūtė Aušrinė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV matematika B
   
 
           
IV anglų kalba 7 srautas
 
 
             
IV biologija A
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
08:55-09:40 IV geografija A
 
 
           
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
 
             
 
 
 
IV geografija A
   
 
 
         
IVd klasės valandėlė
 
               
09:50-10:35 IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
III aerobika
         
 
 
   
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
IV biologija A
     
 
 
       
IV etika
 
               
11:05-11:50 IV anglų kalba 7 srautas
 
 
             
 
 
 
IV geografija A
 
 
             
IV matematika B
       
 
       
 
 
 
12:10-12:55 III prancūzų kalba
 
 
 
     
 
 
 
IV matematika B
         
 
     
IV anglų kalba 7 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
13:15-14:00 IV biologija A
       
 
 
     
 
 
 
IV anglų kalba 7 srautas
 
 
 
           
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
14:10-14:55 IV aerobika
 
 
             
 
 
 
III prancūzų kalba
 
 
 
     
IV dailė A
       
 
       
 
 
 
15:05-15:50  
 
 
IV dailė A
   
 
           
 
 
 
IV dailė A
   
 
           
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:48

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai