Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Riėkus Kazys
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV matematika A 2 srautas
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV anglų kalba 1 srautas
 
 
             
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
 
             
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
 
               
IVd klasės valandėlė
 
               
09:50-10:35  
 
 
IV matematika A 2 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
IV anglų kalba 1 srautas
 
 
             
IV dailė B
   
 
 
         
11:05-11:50 IV anglų kalba 1 srautas
 
 
             
IV matematika A 2 srautas
 
               
IV istorija B
 
 
             
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
 
 
             
12:10-12:55 IV istorija B
       
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
13:15-14:00 IV etika
       
 
       
IV anglų kalba 1 srautas
 
 
             
IV matematika A 2 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
14:10-14:55 IV aerobika
 
 
             
 
 
 
IV chemija A
 
 
 
           
IV chemija A
 
 
             
IV aerobika
 
 
             
15:05-15:50  
 
 
IV chemija A
 
 
 
           
IV chemijos modulis
 
 
 
           
IV dailė A
     
 
         
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:48

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai