Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Antanavičiūtė Ugnė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV matematika A 3 srautas
 
 
             
IV istorija A
   
 
 
         
IV fotografija
       
 
       
IV verslas ir vadyba B
 
 
 
           
IV anglų kalba 10 srautas
 
 
             
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
 
             
IV matematika A 3 srautas
 
 
             
IV etika
 
 
             
IVe klasės valandėlė
 
               
09:50-10:35 IV verslas ir vadyba B
       
 
 
     
IV matematika A 3 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
IV istorija A
               
 
IV matematika A 3 srautas
 
               
11:05-11:50 IV istorija A
 
 
             
IV matematika A 3 srautas
 
               
IV biologija B
 
 
 
           
IV matematika A 3 srautas
 
               
IV fizinis ugdymas
 
 
             
12:10-12:55 IV anglų kalba 10 srautas
 
 
             
IV fizinis ugdymas
 
 
             
IV istorija A modulis
 
 
           
IV anglų kalba 10 srautas
 
 
 
           
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
13:15-14:00  
 
 
IV anglų kalba 10 srautas
 
 
             
IV istorija A
 
 
             
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
14:10-14:55 IV biologija B
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba modulis teksto kūrimo įgūdžių gilinimas
 
 
             
 
 
 
15:05-15:50 IV matematikos modulis
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:48

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai