Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Dotaitė Agneta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45  
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
IV braižyba
 
               
IV verslas ir vadyba A
     
 
 
       
08:55-09:40 IV verslas ir vadyba A
           
 
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
IVe klasės valandėlė
 
               
09:50-10:35 IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
IV matematika A 6 srautas
                 
IV matematika A 6 srautas
                 
IV anglų kalba 9 srautas
 
 
             
11:05-11:50 IV matematika A 6 srautas
 
               
IV anglų kalba 9 srautas
 
 
             
IV biologija B
 
 
 
           
IV geografija B
     
 
         
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
12:10-12:55 IV anglų kalba 9 srautas
 
 
             
IV matematika A 6 srautas
                 
IV verslas ir vadyba A
             
 
 
IV anglų kalba 9 srautas
 
 
             
IV matematika A 6 srautas
 
               
13:15-14:00 IV etika
       
 
       
IV programavimas A
                 
 
 
 
 
 
 
IV matematika A 6 srautas
 
               
14:10-14:55 IV biologija B
 
 
 
           
IV geografija B
 
               
IV sportiniai šokiai
   
 
 
         
IV dailė A
         
 
     
 
 
 
15:05-15:50  
 
 
IV dailė A
   
 
           
 
 
 
IV dailė A
     
 
         
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:48

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai