Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Januševskaitė Greta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV matematika B
   
 
           
IV anglų kalba 7 srautas
 
 
             
IV fotografija
     
 
         
 
 
 
 
 
 
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
 
             
 
 
 
 
 
 
IVe klasės valandėlė
 
               
09:50-10:35  
 
 
IV biologija B
 
 
             
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
IV matematika B
 
               
 
 
 
11:05-11:50 IV anglų kalba 7 srautas
 
 
             
 
 
 
IV biologija B
 
 
 
           
IV geografija B
     
 
         
 
 
 
12:10-12:55 IV matematika B modulis
 
         
 
 
 
 
IV matematika B
         
 
     
IV anglų kalba 7 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
13:15-14:00 IV etika
         
 
     
IV programavimas A
                 
IV anglų kalba 7 srautas
 
 
 
           
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
14:10-14:55 IV anglų kalba modulis
 
 
         
IV geografija B
 
               
IV rašybos ir skyrybos įgūdžių gilinimas
 
 
             
IV dailė A
         
 
     
IV aerobika
 
 
             
15:05-15:50 IV turizmas ir mityba/taikomasis menas
 
 
         
IV dailė A
   
 
           
 
 
 
IV dailė A
     
 
         
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:48

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai