Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Najulytė Emilija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV matematika B
   
 
           
IV anglų kalba 7 srautas
 
 
             
IV biologija A
 
 
 
           
 
 
 
IV verslas ir vadyba A
       
 
 
     
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
 
             
IV matematika B
     
 
         
 
 
 
IIIf klasės valandėlė
 
               
09:50-10:35  
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
IV biologija A
   
 
 
         
IV etika
 
               
11:05-11:50 IV anglų kalba 7 srautas
 
 
             
 
 
 
IV istorija B
 
 
             
IV matematika B
       
 
       
IV rusų kalba
 
               
12:10-12:55 IV istorija B
       
 
       
IV rusų kalba
 
         
 
IV verslas ir vadyba A
               
 
IV anglų kalba 7 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
13:15-14:00 IV verslas ir vadyba A
   
 
 
         
 
 
 
IV anglų kalba 7 srautas
 
 
 
           
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 7 srautas
 
               
14:10-14:55 IV biologija A
 
 
             
 
 
 
IV rašybos ir skyrybos įgūdžių gilinimas
 
 
             
IV sportiniai šokiai
       
 
 
     
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:48

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai