Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Skarbaliūtė Minija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45  
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
IV muzika B
 
 
 
           
 
 
 
08:55-09:40 IV etika
 
               
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
IIIf klasės valandėlė
 
               
09:50-10:35 IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
IV matematika A 1 srautas
 
               
IV matematika A 1 srautas
 
               
IV anglų kalba 2 srautas
 
 
             
11:05-11:50 IV matematika A 1 srautas
 
               
IV anglų kalba 2 srautas
 
 
             
IV istorija B
 
 
             
IV anglų kalba 2 srautas
 
 
             
IV lietuvių kalba A 5 srautas
 
               
12:10-12:55 IV muzika B
 
 
             
IV matematika A 1 srautas
 
               
 
 
 
 
 
 
IV matematika A 1 srautas
 
 
             
13:15-14:00 IV anglų kalba 2 srautas
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV matematika A 1 srautas
 
 
             
14:10-14:55 IV aerobika
 
 
             
IV istorija B
 
 
             
 
 
 
IV dailė A
       
 
       
IV chemija B
 
 
           
15:05-15:50  
 
 
IV dailė A
 
 
             
 
 
 
IV dailė A
     
 
         
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:48

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai