Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Gelžinis Paulius
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III istorija A
   
 
 
         
 
 
 
III matematika B
 
               
 
 
 
 
 
 
08:55-09:40 III lietuvių kalba A 2 srautas
 
               
III fizinis ugdymas
     
 
         
 
 
 
III anglų kalba 10 srautas
 
 
             
IIIb klasės valandėlė
 
 
             
09:50-10:35 III lietuvių kalba A 2 srautas
 
               
III programavimas A
       
 
 
     
III anglų kalba 10 srautas
 
 
             
 
 
 
III matematika B
 
 
             
11:05-11:50 III anglų kalba 10 srautas
 
 
             
III anglų kalba 10 srautas
 
 
           
III lietuvių kalba A 2 srautas
 
               
III istorija A
     
 
 
       
III lietuvių kalba A 2 srautas
 
               
12:10-12:55  
 
 
III istorija A
 
 
 
           
III lietuvių kalba A 2 srautas
 
               
III fizika B
 
 
             
III istorija A
 
 
             
13:15-14:00 III matematika B
 
 
             
III lietuvių kalba A 2 srautas
 
               
 
 
 
III matematika B
 
 
             
III fizinis ugdymas
 
               
14:10-14:55 III rašybos ir skyrybos įgūdžių gilinimas
   
 
           
III etika
 
               
III turizmas ir mityba
 
 
             
III dailė B
 
 
             
III fizika B
 
 
 
           
15:05-15:50 III dailė B
       
 
 
     
 
 
 
III turizmas ir mityba
 
 
             
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:48

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai