Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Širakovaitė Rugilė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III verslas ir vadyba B
 
 
             
III chemija A
 
 
             
III matematika A 1 srautas
 
               
III matematika A 1 srautas
 
               
 
 
 
08:55-09:40 III lietuvių kalba A 2 srautas
 
               
III matematika A 1 srautas
 
               
III matematika A 1 srautas
 
               
III anglų kalba 10 srautas
 
 
             
IIIb klasės valandėlė
 
 
             
09:50-10:35 III lietuvių kalba A 2 srautas
 
               
III matematika A 1 srautas
 
               
III anglų kalba 10 srautas
 
 
             
III verslas ir vadyba B
                 
III matematika A 1 srautas
 
               
11:05-11:50 III anglų kalba 10 srautas
 
 
             
III anglų kalba 10 srautas
 
 
           
III lietuvių kalba A 2 srautas
 
               
III chemija A
       
 
 
     
III lietuvių kalba A 2 srautas
 
               
12:10-12:55  
 
 
III Biologija A
 
 
             
III lietuvių kalba A 2 srautas
 
               
III Biologija A
   
 
 
         
III aerobika
 
 
             
13:15-14:00  
 
 
III lietuvių kalba A 2 srautas
 
               
III Biologija A
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
14:10-14:55 III istorija B
               
 
III etika
 
               
III anglų kalba modulis
 
 
         
III istorija B
                 
III chemija A
 
 
 
           
15:05-15:50 III VBE užduočių analizė ir sprendimas
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III chemija modulis
 
 
         
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:48

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai