Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Vanagas justas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III fizika A
     
 
 
       
III VBE uždučių analizė ir sprendimas
 
               
 
 
 
III lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
 
 
 
08:55-09:40 III matematika A 5 srautas
 
               
III matematika A 5 srautas
 
               
III geografija B
 
 
             
III anglų kalba 7 srautas
 
 
             
IIIc klasės valandėlė
 
               
09:50-10:35 III matematika A 5 srautas
 
               
III geografija B
 
 
             
III fizika A
     
 
 
       
III verslas ir vadyba B
                 
III lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
11:05-11:50 III etika
 
 
             
 
 
 
III lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
III fizika A
 
 
 
           
III matematika A 5 srautas
 
               
12:10-12:55 III lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
III anglų kalba 7 srautas
 
 
             
III matematika A 5 srautas
 
               
 
 
 
III fizinis ugdymas
 
 
             
13:15-14:00 III lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
III lietuvių kalba A 3 srautas
 
 
             
III anglų kalba 7 srautas
 
 
             
III matematika A 5 srautas
 
               
III anglų kalba 7 srautas
 
 
             
14:10-14:55 III fizinis ugdymas
 
               
III verslas ir vadyba A
 
 
 
           
 
 
 
III fizika A modulis
 
 
             
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:48

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai