Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Balčiūnatė Jorė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III fizika A
     
 
 
       
III chemija A
 
 
             
III matematika A 1 srautas
 
               
III matematika A 1 srautas
 
               
III istorija A
   
 
 
         
08:55-09:40 III anglų kalba 1 srautas
 
               
III matematika A 1 srautas
 
               
III matematika A 1 srautas
 
               
 
 
 
IIId klasės valandėlė
 
               
09:50-10:35  
 
 
III matematika A 1 srautas
 
               
III fizika A
       
 
 
     
III lietuvių kalba A 1 srautas
 
               
III matematika A 1 srautas
 
               
11:05-11:50 III lietuvių kalba A 1 srautas
 
               
III anglų kalba 1 srautas
 
 
             
III fizinis ugdymas
     
 
         
III chemija A
       
 
 
     
III anglų kalba 1 srautas
 
               
12:10-12:55 III lietuvių kalba A 1 srautas
 
               
III istorija A
 
 
 
           
III anglų kalba 1 srautas
 
 
             
III istorija A
       
 
 
     
III lietuvių kalba A 1 srautas
 
               
13:15-14:00 III istorija A
       
 
 
     
III lietuvių kalba A 1 srautas
 
               
III verslas ir vadyba A
     
 
 
       
III fizika A
               
 
III lietuvių kalba A 1 srautas
 
               
14:10-14:55 III etika
 
 
             
III verslas ir vadyba A
   
 
 
         
 
 
 
 
 
 
III chemija A
 
 
 
           
15:05-15:50 III VBE užduočių analizė ir sprendimas
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III chemija modulis
 
 
         
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:48

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai