Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Brikytė Greta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III anglų kalba 2 srautas
 
 
             
III matematika A 3 srautas
 
               
 
 
 
 
 
 
III rašybos ir skyrybos įgūdžių gilinimas
 
 
             
08:55-09:40 III matematika A 3 srautas
 
               
III anglų kalba 2 srautas
 
               
III geografija B
 
 
             
III anglų kalba 2 srautas
 
 
             
IIId klasės valandėlė
 
               
09:50-10:35 III matematika A 3 srautas
 
               
 
 
 
III anglų kalba 2 srautas
     
 
         
III lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
 
 
 
11:05-11:50 III etika
 
 
             
III biologija B
     
 
 
       
III lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
III lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
III matematika A 3 srautas
 
               
12:10-12:55 III lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
III geografija B
 
 
 
           
III matematika A 3 srautas
 
               
 
 
 
 
 
 
13:15-14:00 III lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
III lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
 
 
 
III matematika A 3 srautas
 
               
III fizinis ugdymas
 
               
14:10-14:55 III fizinis ugdymas
 
               
 
 
 
 
 
 
III taikomasis menas, amatai ir dizainas
 
 
 
         
III biologija B
 
 
             
15:05-15:50  
 
 
III ekonomikos pagrindai
     
 
         
 
 
 
III taikomasis menas, amatai ir dizainas
 
 
 
           
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:48

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai