Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Lenkšas Erikas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III fizika A
     
 
 
       
III verslas ir vadyba A
 
 
 
           
III matematika A 1 srautas
 
               
III matematika A 1 srautas
 
               
 
 
 
08:55-09:40 III anglų kalba 1 srautas
 
               
III matematika A 1 srautas
 
               
III matematika A 1 srautas
 
               
 
 
 
IIId klasės valandėlė
 
               
09:50-10:35  
 
 
III matematika A 1 srautas
 
               
III etika
     
 
         
III lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
III matematika A 1 srautas
 
               
11:05-11:50 III informacinės technologijos B
 
 
     
III anglų kalba 1 srautas
 
 
             
III lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
III lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
III anglų kalba 1 srautas
 
               
12:10-12:55 III lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
 
 
 
III anglų kalba 1 srautas
 
 
             
III programavimas A
 
 
             
III verslas ir vadyba B
                 
13:15-14:00 III lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
III lietuvių kalba A 4 srautas
 
               
 
 
 
III fizika A
                 
III fizinis ugdymas
 
               
14:10-14:55 III istorija B
             
 
 
 
 
 
III fizika A
 
 
 
           
III istorija B
               
 
 
 
 
15:05-15:50 III programavimo pagrindai A
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:49

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai