Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Dobravalskis Einaras
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III fizika A
     
 
 
       
 
 
 
III matematika B
 
               
 
 
 
 
 
 
08:55-09:40 III fizinis ugdymas
   
 
           
 
 
 
III anglų kalba 3 srautas
 
 
             
 
 
 
IIIe klasės valandėlė
 
 
             
09:50-10:35 III geografija A
   
 
 
         
III programavimas A
         
 
 
   
III fizika A
       
 
 
     
III lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
III matematika B
 
 
             
11:05-11:50 III lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
III geografija A
 
 
 
           
III verslas ir vadyba A
                 
III fizika A
 
 
 
           
 
 
 
12:10-12:55 III lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
III anglų kalba 3 srautas
 
 
 
           
III fizinis ugdymas
 
 
             
III anglų kalba 3 srautas
     
 
         
III anglų kalba 3 srautas
     
 
         
13:15-14:00 III matematika B
 
 
             
III lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
III lietuvių kalba A 5 srautas
   
 
           
III matematika B
 
 
             
III lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
14:10-14:55 III etika
 
 
             
III braižyba
 
               
III programavimas A
 
 
 
         
III verslas ir vadyba A
   
 
 
         
 
 
 
15:05-15:50  
 
 
 
 
 
 
 
 
III geografija A
 
 
             
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:49

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai