Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Piaulokas Dovydas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III fizika A
     
 
 
       
III VBE uždučių analizė ir sprendimas
 
 
             
 
 
 
 
 
 
III matematika A 2 srautas
 
               
08:55-09:40 III anglų kalba 1 srautas
 
               
III matematika A 2 srautas
 
               
III geografija B
 
 
             
III informacinės technologijos B
 
 
             
IIIe klasės valandėlė
 
 
             
09:50-10:35 III matematika A 2 srautas
 
               
III verslas ir vadyba B
 
 
 
           
III fizika A
       
 
 
     
III lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
 
 
 
11:05-11:50 III lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
III anglų kalba 1 srautas
 
 
             
III fizinis ugdymas
     
 
         
III fizika A
 
 
 
           
III anglų kalba 1 srautas
 
               
12:10-12:55 III lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
III geografija B
 
 
 
           
III anglų kalba 1 srautas
 
 
             
III matematika A 2 srautas
 
               
III verslas ir vadyba B
                 
13:15-14:00 III matematika A 2 srautas
 
               
III lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
III lietuvių kalba A 5 srautas
   
 
           
III matematika A 2 srautas
 
               
III lietuvių kalba A 5 srautas
 
 
             
14:10-14:55 III Business English
 
 
         
III etika
 
               
 
 
 
III fizika A modulis
 
 
 
           
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:49

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai