Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


Dembinskas Mantas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III fizika A
     
 
 
       
III verslas ir vadyba A
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
III matematika A 2 srautas
 
               
08:55-09:40 III fizinis ugdymas
     
 
         
III matematika A 2 srautas
 
               
 
 
 
III anglų kalba 6 srautas
 
 
             
IIIa klasės valandėlė
 
 
             
09:50-10:35 III matematika A 2 srautas
 
               
 
 
 
III etika
     
 
         
III lietuvių kalba A 1 srautas
 
               
 
 
 
11:05-11:50 III lietuvių kalba A 1 srautas
 
               
III geografija A
 
 
 
           
III anglų kalba 6 srautas
 
 
             
III fizika A
 
 
 
           
III anglų kalba 6 srautas
 
 
             
12:10-12:55 III lietuvių kalba A 1 srautas
 
               
III anglų kalba 6 srautas
 
 
             
III fizinis ugdymas
 
 
             
III matematika A 2 srautas
 
               
III lietuvių kalba A 1 srautas
 
               
13:15-14:00 III matematika A 2 srautas
 
               
III lietuvių kalba A 1 srautas
 
               
III verslas ir vadyba A
     
 
 
       
III matematika A 2 srautas
 
               
III lietuvių kalba A 1 srautas
 
               
14:10-14:55  
 
 
III biologija B
             
 
 
III fizika A
 
 
 
           
 
 
 
III biologija B
 
 
             
15:05-15:50 III geografija A
 
 
             
 
 
 
III rusų kalba
 
             
 
III geografija A
 
 
             
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:49

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai