Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija nuo vasario 8d.


2f klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IIc matematika
   
     
IIf ekonomika
 
 
IIf muzika
 
 
IIf geografija
 
 
IIf chemija
 
 
08:55-09:40 IIf informacinės technologijos
   
   
IIf anglų kalba
 
   
 
IIc lietuvių kalba
   
     
IIc matematika
   
     
IIf klasės valandėlė
 
 
09:50-10:35 IIf pilietiškumo pagrindai
 
 
IIf kūno kultūra
 
 
IIc lietuvių kalba
   
     
IIf dailė
 
 
IIc lietuvių kalba
   
     
11:05-11:50 IIf kūno kultūra
 
 
IIc matematika
   
     
IIc matematika
   
     
IIc lietuvių kalba
   
     
IIf fizika
 
 
12:10-12:55 IIf rusų kalba
   
   
IIf etika
 
 
IIf technolgijos
   
   
IIf chemija
 
 
IIf biologija
 
 
13:15-14:00 IIc lietuvių kalba
   
     
 
IIf istorija
 
 
IIf istorija
 
 
IIf rusų kalba
   
   
IIf anglų kalba
   
   
14:10-14:55 IIf fizika
 
 
IIf žmogaus sauga
 
 
IIf anglų kalba
   
   
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 07/02/2022 14:47

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai