1,2% parama

Mieli tėveliai (globėjai / rūpintojai), mokytojai, darbuotojai – visi geros valios žmonės!

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie, pasinaudodami 1,2 proc. GPM paramos galimybe, 2022 metais paramą skyrėte gimnazijai.  Ši finansinė parama – didelė paspirtis modernizuojant ugdymo procesą bei  stiprinant gimnazijos  materialinę bazę.

Gautos ir panaudotos GPM lėšos:

2022 m. gauta 1,2 proc. GPM paramos 2320,97 Eur. Metų eigoje panaudota 1974,84 Eur.

2021 m. gauta 1,2 proc. GPM paramos 1737,52 Eur. Metų bėgyje panaudota 1494,19 Eur.

GPM paramos lėšų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. 5943,80 Eur.

2020 m. gauta 1,2 proc. GPM paramos 3886,31 Eur. Metų bėgyje panaudota 5760,17 Eur.

2019 m. gauta 1,2 proc. GPM paramos 5037,16 Eur

Dėkojame už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, bendrus siekius kuriant modernesnę ugdymo(si) aplinką. 

Administracija

Atnaujinta: 2023-01-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50