Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-09-29 12:36 Naujiena atnaujinta: KOPOMS REIKIA TAVĘS
2. 2023-09-29 12:34 Naujiena atnaujinta: Kviečiame gimnazistų tėvelius į susirinkimus
3. 2023-09-29 12:11 Naujiena atnaujinta: Veikime kartu!
4. 2023-09-29 12:10 Naujiena sukurta: Kviečiame gimnazistų tėvelius į susirinkimus
5. 2023-09-29 10:19 Puslapis atnaujintas: Mokytojų atestacijos komisija
6. 2023-09-28 10:53 Naujiena sukurta: Veikime kartu!
7. 2023-09-28 08:13 Naujiena sukurta: Europos kalbų diena gimnazijoje
8. 2023-09-27 13:25 Dokumentas atnaujintas: Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, 2018 m.
9. 2023-09-27 13:25 Dokumentas atnaujintas: Mokinių teisės ir pareigos, 2022 m.
10. 2023-09-27 13:25 Dokumentas atnaujintas: Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, 2022 m.
11. 2023-09-27 13:25 Dokumentas atnaujintas:
12. 2023-09-27 13:25 Dokumentas atnaujintas: Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas, 2023 m.
13. 2023-09-27 13:25 Dokumentas atnaujintas: Administracijos, specialistų ir mokytojų budėjimo tvarkaraštis, 2023 m.
14. 2023-09-27 13:25 Dokumentas atnaujintas: Mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas, 2023 m.
15. 2023-09-27 13:24 Dokumentas išstrintas: Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas, 2016 m.
16. 2023-09-27 13:18 Dokumentas atnaujintas: Pamokų ir gimnazijos lankomumo apskaitos bei gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, 2020 m.
17. 2023-09-27 13:14 Dokumentas atnaujintas: Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, 2018 m.
18. 2023-09-27 13:10 Puslapis atnaujintas: Metodinė taryba
19. 2023-09-26 21:30 Dokumentas išstrintas: Kasdienės veiklos planavimo, mokymosi aplinkos kūrimo tvarkos aprašas, 2019 m.
20. 2023-09-25 16:23 Naujiena atnaujinta: Svečiuose - Klaipėdos TMC moksleiviai
21. 2023-09-25 16:14 Naujiena sukurta: kopų tvirtinimo talka KOPOMS REIKIA TAVĘS
22. 2023-09-25 10:09 Naujiena atnaujinta: Willkommen! Sveiki atvykę!
23. 2023-09-25 10:07 Naujiena sukurta: Gimnazistai paminėjo Lietuvos žydų genocido aukų atminties dieną
24. 2023-09-25 09:59 Naujiena sukurta: Gimnazistai domisi gimtojo miesto kultūros paveldu
25. 2023-09-25 08:50 Naujiena sukurta: Svečiuose - Klaipėdos technologijų mokymo centro moksleiviai
26. 2023-09-22 10:45 Puslapis atnaujintas: Laisvos darbo vietos
27. 2023-09-21 08:18 Naujiena sukurta: Sveiki atvykę!
28. 2023-09-18 14:34 Puslapis atnaujintas: Abiturientams
29. 2023-09-15 15:15 Naujiena sukurta: FLEX programos pristatymas gimnazijoje
30. 2023-09-15 14:34 Dokumentas atnaujintas: Informacija tėvams
31. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas: Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo (IV kl.)
32. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas: Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo (III kl.)
33. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas: Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo
34. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas: Mokinių teisės ir pareigos, 2022 m.
35. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas: Mokinių elgesio taisyklės, 2021 m.
36. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas: IV klasių mokinių konsultacijos
37. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas: Pagalbą teikiančios įstaigos
38. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas: Konsultacijos
39. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas:
40. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas: 2021-2023 individualus ugdymo planas III-IV kl. mokiniams
41. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas:
42. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas: Mokinio aprangos etiketo taisyklės, 2022 m.
43. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas: 2022-2024 individualus ugdymo planas III-IV kl. mokiniams
44. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas: Neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraštis, 2023 m. II pusm.
45. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas: I–IV klasių mokinių konsultacijų tvarkaraštis, 2023 m. II pusm.
46. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas: Atmintinė dešimtokui(-ei)
47. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas: Dalykų pasirinkimai būsimiems III kl. mok. (2023-2025 m.m.)
48. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas: Dalykų pasirinkimai būsimiems IV kl. mok. (2022-2024 m.m.)
49. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas: Motyvacijos įsivertinimo anketa
50. 2023-09-15 14:32 Dokumentas atnaujintas: PUPP atmintinė

Atnaujinta: 2023-06-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.15 – 14.00
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50