Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2022-09-29 16:02 Naujiena sukurta: Rugsėjo 23 - Lietuvos žydų genocido aukų atminties diena
2. 2022-09-29 11:33 Puslapis atnaujintas: Struktūros schema
3. 2022-09-29 09:37 Naujiena sukurta: „Vaivorykštės“ gimnazijoje – Europos kalbų diena
4. 2022-09-27 15:39 Puslapis atnaujintas: Kokybės krepšelis
5. 2022-09-27 12:58 Naujiena sukurta: Gimnazistai Tartu mokslo muziejuje AHAA
6. 2022-09-27 11:25 Dokumentas atnaujintas: Socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas, 2017 m.
7. 2022-09-27 11:25 Dokumentas sukurtas: Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, 2022 m.
8. 2022-09-27 10:40 Dokumentas atnaujintas: Socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas, 2017 m.
9. 2022-09-26 15:08 Naujiena atnaujinta: Gimnazistės - J. F. Kelkio premijos laureatės
10. 2022-09-26 14:42 Dokumentas atnaujintas: 2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas
11. 2022-09-26 14:42 Dokumentas atnaujintas: 2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas
12. 2022-09-26 14:41 Dokumentas atnaujintas: 2022 m. birželio mėnesio veiklos planas
13. 2022-09-26 14:41 Dokumentas atnaujintas: 2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas
14. 2022-09-26 13:42 Naujiena atnaujinta: Gimnazistės - J. F. Kelkio premijos laureatės
15. 2022-09-26 13:39 Dokumentas atnaujintas: 2022 m. birželio-liepos mėnesių planas
16. 2022-09-26 13:39 Dokumentas sukurtas: 2022 m. rugsėjo mėn. veiklos planas
17. 2022-09-26 08:33 Naujiena sukurta: Gimnazistės - J. F. Kelkio premijos „Jaunasis publicistas“ laureatės
18. 2022-09-24 22:31 Dokumentas atnaujintas: Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos veiklos tobulinimo planas
19. 2022-09-24 22:31 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos 2021 metų veiklos planas
20. 2022-09-24 22:31 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos 2020–2022 metų strateginis planas
21. 2022-09-24 22:31 Dokumentas sukurtas: Gimnazijos 2022-2023 m. m. ugdymo planas
22. 2022-09-23 08:45 Naujiena sukurta: 2022-ais – išskirtinis dėmesys rašytojos Ievos Simonaitytės kūrybai ir asmenybei
23. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Higienos normos, 2011 m.
24. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Mokinių, turinčių SUP, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, 2011 m.
25. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Mokymosi formų ir mokymosi organizavimo tvarkos aprašas, 2012 m.
26. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Mokymosi pagalbos mokiniui, jei jis dėl ligos nelankė mokyklos, teikimo tvarkos aprašas, 2014 m.
27. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
28. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
29. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Mokinių, turinčių nepatenkinamus metinius pažymius, ugdymo organizavimo ir informavimo tvarkos aprašas, 2015 m.
30. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas, 2016 m.
31. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Mokytojų ir mokinių skatinimo tvarkos aprašas, 2016 m.
32. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas, 2017 m.
33. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas, 2017 m.
34. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas, 2017 m.
35. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas, 2018 m.
36. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Darbo apmokėjimo įstatymas, 2017 m.
37. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Dėl pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2017 m.
38. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvarkos aprašas, 2017 m.
39. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Socialinės - pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, 2017 m.
40. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Mokomųjų dalykų, dalykų kursų, modulių keitimo tvarkos aprašas, 2017 m.
41. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Krizių valdymo valdymo tvarkos aprašas, 2018 m.
42. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, 2018 m.
43. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas, 2018 m.
44. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Profesinio tobulėjimo tvarkos aprašas, 2019 m.
45. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Kasdienės veiklos planavimo, mokymosi aplinkos kūrimo tvarkos aprašas, 2019 m.
46. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Mokymo ir mokymosi turinio planavimo tvarkos aprašas, 2019 m.
47. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Mokinio individualios pažangos matavimo ir vertinimo tvarkos aprašas, 2019 m.
48. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas, 2019 m.
49. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, 2019 m.
50. 2022-09-22 11:33 Dokumentas atnaujintas: Nuotolinio darbo Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazijoje tvarkos aprašas, 2020 m.

Atnaujinta: 2022-05-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Sveika mokykla