Darbo užmokestis

Gargždų ,,Vaivorykštės gimnazijos darbuotų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (bruto)

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius   Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. Pareigybių skaičius   Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. Pareigybių skaičius   Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. Pareigybių skaičius   Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur. Pareigybių skaičius   Vidutinis mėnesinis darbo užmok., Eur.
    2020 m. 2020 m. 2021 m. I ketv. 2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv.
1. Gimnazijos direktorius ir jo pavaduotojai ugdymui 4 1974 4 1626            
2. Mokytojai 53,05 1594 52,7 1569            
3. Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys socialinę pagalbą (psichologas, socialiniai pedagogai, specialusis pedagogas, bibliotekininkai) 5 1370 5 1318            
4. Administraciojos darbuotojai (sekretorė, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, buhalteriai,inžinierius) 4,5 1147 4,5 1261            
5. Pagalbiniai darbuotojai (vairuotojas,valytojos, valgyklos darbuotojos, darbininkai, budėtojai, kiemsargiai) 24,25 649 23,5 707            

Dokumentai

Atnaujinta: 2023-06-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50