Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge gimnazijoje dirba

Ineta Gilvonauskaitė Specialioji pedagogė

208 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kotaktinės valandos

Pietūs

 

Pirmadienis

8.00 – 12.30 12.30 – 13.00  

Antradienis

8.00 – 12.30 12.30 – 13.00  

Trečiadienis

8.00 – 12.30 12.30 – 13.00  

Ketvirtadienis

8.00 – 12.30 12.30 – 13.00  
Penktadienis      

Veiklos uždavinys – rūpintis mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, sunkumų korekcija bei sėkminga integracija mokykloje; bendradarbiauti su specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Specialisto funkcijos:

 • padeda specialiųjų poreikių mokiniams grupinių, pogrupinių ir individualių specialiųjų pratybų metu įsisavinti ugdymo turinį bei lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimų lygį, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • bendradarbiauja su mokytojais, klasės vadovais, gimnazijos psichologe, socialinėmis pedagogėmis, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), įveikiant mokinių mokymosi sunkumus, aptariant specialiųjų poreikų mokinių pasiekimus, numatant tolimesnio ugdymo(si) kryptis;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti bendrąsias ugdymo programas, teikia rekomendacijas individualizuojant, diferencijuojant darbą pamokose; supažindina mokyklos bendruomenę su specialiojo ugdymo naujovėmis;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50